Tencent Cloud
Tencent Cloud
การเชื่อมต่อ VPN

การเชื่อมต่อ VPN

บริการอุโมงค์เข้ารหัสในอินเตอร์เน็ต ที่ช่วยให้สามารถติดตั้งอุโมงค์ที่ปลอดภัยระหว่างเทนเซ็นต์ คลาวด์ และศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรได้อย่างง่ายดาย

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

การเชื่อมต่อ VPN โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์ คือ เทคโนโลยีอุโมงค์แบบเครือข่ายที่ให้บริการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลในเครื่องของลูกค้าเองและทรัพยากรเทนเซ็นต์ คลาวด์ และยังช่วยให้สามารถติดตั้งอุโมงค์เข้ารหัสในอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือได้อย่างรวดเร็ว การเชื่อมต่อ VPN มีการตั้งค่าที่เรียบง่าย การตั้งค่าคลาวด์ที่เห็นผลทันที และมีความน่าเชื่อถือและความพร้อมใช้งานเกตเวย์สูงถึงระดับ 99.95% จึงสามารถให้บริการการเชื่อมต่อธุรกิจที่เสถียรและราบรื่น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับมือกับรูปแบบธุรกิจที่ซับซ้อน อาทิ การกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายข้ามภูมิภาค และการรันโปรแกรมในคลาวด์แบบไฮบริดได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์

ความปลอดภัย

ความปลอดภัย

อุโมงค์ VPN ใช้โปรโตคอล Internet Key Exchange (IKE) และ IPsec ในการเข้ารหัสข้อมูลที่ทำการส่งต่อ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับอินเตอร์เน็ตที่ปลอดภัยและไว้วางใจได้ เพื่อรับรองความปลอดภัยในช่วงการถ่ายโอนข้อมูล
ความพร้อมใช้งานสูง

ความพร้อมใช้งานสูง

เกตเวย์ VPN มีความน่าเชื่อถือในระดับ 99.95% โดยมีรูปแบบขั้นพื้นฐานที่ใช้โครงสร้างการสำรองข้อมูลที่ใช้บ่อยทั้งแบบหลัก/รอง ที่สามารถสลับจาก Instance ที่ขัดข้องไปยัง Instance ที่ทำงานปกติได้ภายในไม่กี่วินาที โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างอุโมงค์ใหม่ในช่วงการสลับเลย จึงเป็นการรับรอง Session การสื่อสารที่ราบรื่น และป้องกันไม่ให้ระบบการสลับไปรบกวนแอปพลิเคชันระดับบน
การจัดการการแสดงผลด้วยภาพ

การจัดการการแสดงผลด้วยภาพ

เกตเวย์ VPN มีฟีเจอร์ควบคุม Traffic การแสดงสถานะการทำงานของเกตเวย์ด้วยภาพ ระบบเฝ้าสังเกตแบบหลายมิติ และการแจ้งเตือนระบบขัดข้องล่วงหน้า เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุหาและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

การเชื่อมต่อ VPN รองรับการใช้งานได้ทันทีหลังติดตั้งและการตั้งค่าในระบบคลาวด์ที่เห็นผลทันที โดยเกตเวย์ฝั่งผู้ใช้จะทำการสร้างไฟล์ข้อมูลการกำหนดค่าที่สามารถส่งเข้าอุปกรณ์เพื่อการกำหนดค่าทันทีและการเปิดใช้งานบริการ VPN ที่รวดเร็ว
ราคาที่เหมาะสมที่สุด

ราคาที่เหมาะสมที่สุด

ทั้งอุโมงค์ VPN และเกตเวย์ที่เชื่อมต่อสื่อสารกันนั้นเปิดให้ใช้งานฟรี โดยมีการเรียกชำระเงินเพียงค่าธรรมเนียมขั้นต่ำของการใช้งานเกตเวย์ VPN และอินเตอร์เน็ต โดยการเชื่อมต่อ VPN รองรับวิธีการชำระเงินตามลักษณะการใช้งาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เลือกวิธีที่เหมาะสมกับการใช้งานที่สุดเพื่อลดต้นทุน
รวมบริการ

รวมบริการ

ผู้ใช้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อ VPN ร่วมกับบริการอื่นๆ ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ เช่น VPC และ Direct Connect ได้ โดยถือเป็นการช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโซลูชันแบบครบวงจรให้ธุรกิจที่อยู่ในคลาวด์ได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ

เกตเวย์ VPN
เกตเวย์ VPN เป็นเกตเวย์ขาดาวน์โหลดข้อมูลจากคลาวด์สำหรับสร้างการเชื่อมต่อ VPN กับ VPC โดยทั่วไปแล้วมักมีการใช้เกตเวย์ VPN ทำงานร่วมกับเกตเวย์ที่เชื่อมต่อกัน (บริการเกตเวย์แบบ IPsec VPN สำหรับศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูล) เพื่อสร้างการสื่อสารเครือข่ายที่เข้ารหัส ปลอดภัย และเชื่อถือได้ระหว่าง VPC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์และศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลนอกองค์กร โดยเกตเวย์ VPN นั้นปฏิบัติการผ่านทางการจำลองซอฟต์แวร์ และมีการใช้โครงสร้างการสำรองข้อมูลที่ใช้บ่อยแบบเซิร์ฟเวอร์หลัก/รอง เพื่อเปิดใช้งานการสลับระบบอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งล่ม เป็นการรับรองการปฏิบัติงานของธุรกิจที่ต่อเนื่องและเสถียร
เกตเวย์ที่เชื่อมต่อสื่อสารกัน
เกตเวย์ที่เชื่อมต่อสื่อสารกัน (Peer Gateway) คือ Logic Object ที่ทำหน้าที่บันทึกที่อยู่ไอพีอินเตอร์เน็ตของเกตเวย์ IPsec VPN ของศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูล ที่ต้องใช้งานร่วมกับเกตเวย์ VPN ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ โดยผู้ใช้สามารถติดตั้งอุโมงค์เครือข่าย VPN เข้ารหัสหลายอุโมงค์ระหว่างหนึ่งเกตเวย์ VPN และหลายเกตเวย์ที่เชื่อมต่อกันได้
อุโมงค์ VPN
ผู้ใช้สามารถติดตั้งอุโมงค์ VPN เพื่อการสื่อสารแบบเข้ารหัสระหว่าง VPC และศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลนอกองค์กรได้เมื่อเกตเวย์ VPN และเกตเวย์ที่เชื่อมต่อกันนั้นเชื่อมต่อกันแล้ว โดยอุโมงค์ VPN ยังรองรับโปรโตคอลการเข้ารหัสแบบ IPsec ที่สามารถตอบโจทย์การใช้งานของการเชื่อมต่อ VPN ส่วนใหญ่ได้
การควบคุม Traffic ของเกตเวย์
ฟีเจอร์การควบคุม Traffic ของเกตเวย์ VPN ให้บริการด้านการเฝ้าสังเกตและควบคุมที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของเกตเวย์ไอพี จึงเป็นการเปิดใช้งานการแสดงผล Traffic เกตเวย์ด้วยภาพที่มีรายละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะของ Traffic ที่ตรงไปตรงมา นอกจากนี้ ขีดความสามารถด้านการจำกัดความเร็วยังช่วยกัน Traffic ที่ทำงานผิดปกติออกไปด้วย
การแจ้งเตือน Traffic
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน Traffic เองได้ เพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า พร้อมระบบส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลหรือ SMS เมื่อตัวชี้วัดเกินเพดานที่กำหนดไว้ โดยบริการเฝ้าสังเกตและแจ้งเตือนนี้เปิดให้ใช้งานฟรี จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุปัญหาได้ทันทีที่เกิด
การกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายอัตโนมัติ
เกตเวย์ VPN มีความน่าเชื่อถือในระดับ 99.95% โดยมีรูปแบบขั้นพื้นฐานที่ใช้โครงสร้างการสำรองข้อมูลที่ใช้บ่อยทั้งแบบหลัก/รอง ที่สามารถสลับจาก Instance ที่ขัดข้องไปยัง Instance ที่ทำงานปกติได้ภายในไม่กี่วินาที โดยที่ไม่จำเป็นต้องสร้างอุโมงค์ใหม่ในช่วงการสลับเลย จึงเป็นการรับรอง Session การสื่อสารที่ราบรื่น และป้องกันไม่ให้ระบบการสลับไปรบกวนแอปพลิเคชันระดับบน
วิธีการชำระเงินที่ยืดหยุ่น
เกตเวย์ VPN รองรับวิธีชำระเงินตามการใช้งานจริง จึงสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายของธุรกิจและช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ด้วย
เกตเวย์ VPN เป็นเกตเวย์ขาดาวน์โหลดข้อมูลจากคลาวด์สำหรับสร้างการเชื่อมต่อ VPN กับ VPC โดยทั่วไปแล้วมักมีการใช้เกตเวย์ VPN ทำงานร่วมกับเกตเวย์ที่เชื่อมต่อกัน (บริการเกตเวย์แบบ IPsec VPN สำหรับศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูล) เพื่อสร้างการสื่อสารเครือข่ายที่เข้ารหัส ปลอดภัย และเชื่อถือได้ระหว่าง VPC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์และศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลนอกองค์กร โดยเกตเวย์ VPN นั้นปฏิบัติการผ่านทางการจำลองซอฟต์แวร์ และมีการใช้โครงสร้างการสำรองข้อมูลที่ใช้บ่อยแบบเซิร์ฟเวอร์หลัก/รอง เพื่อเปิดใช้งานการสลับระบบอัตโนมัติเมื่อเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งล่ม เป็นการรับรองการปฏิบัติงานของธุรกิจที่ต่อเนื่องและเสถียร

รูปแบบการใช้

Elastic Hybrid Cloud
VPC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ให้บริการการเชื่อมต่อ VPN ที่เสถียรและปลอดภัย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการสื่อสารระดับเครือข่ายระหว่างศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรและทรัพยากรเทนเซ็นต์ คลาวด์ได้ โดยสำหรับธุรกิจที่มีความผันผวนสูงในการใช้ทรัพยากร ผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์ปรับขยายความต้องการใช้งานอัตโนมัติในการรันทรัพยากรคลาวด์ออนดีมานด์ที่ปรับขยายโครงสร้างได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรไอทีให้ผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยรับรองการปฏิบัติการธุรกิจที่เสถียร จึงทำให้ง่ายต่อการสร้างโซลูชันคลาวด์แบบไฮบริดที่ยืดหยุ่น
VPC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ให้บริการการเชื่อมต่อ VPN ที่เสถียรและปลอดภัย เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการสื่อสารระดับเครือข่ายระหว่างศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลขององค์กรและทรัพยากรเทนเซ็นต์ คลาวด์ได้ โดยสำหรับธุรกิจที่มีความผันผวนสูงในการใช้ทรัพยากร ผู้ใช้สามารถใช้ฟีเจอร์ปรับขยายความต้องการใช้งานอัตโนมัติในการรันทรัพยากรคลาวด์ออนดีมานด์ที่ปรับขยายโครงสร้างได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรไอทีให้ผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังช่วยรับรองการปฏิบัติการธุรกิจที่เสถียร จึงทำให้ง่ายต่อการสร้างโซลูชันคลาวด์แบบไฮบริดที่ยืดหยุ่น
Elastic Hybrid Cloud