Tencent Cloud
Tencent Cloud
เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis (TencentDB for Redis)

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis (TencentDB for Redis)

บริการแคชและจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานร่วมกับ Redis และมีความยืดหยุ่น

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis คือ บริการแคชและจัดเก็บข้อมูลที่ทำงานร่วมกับโปรโตคอล Redis จึงมีฟีเจอร์การใช้งานด้านโครงสร้างข้อมูลมากมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนารูปแบบการใช้งานในธุรกิจได้หลากหลาย และยังให้บริการด้านฐานข้อมูลที่ครบครัน อาทิ การสำรองข้อมูลหลัก-รองของข้อมูลที่ใช้บ่อย การสลับระบบอัตโนมัติเพื่อกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหาย การสำรองข้อมูล การทำ Failover การเฝ้าสังเกต Instance การปรับขยายโครงสร้างออนไลน์ และการดึงข้อมูลเก่ากลับมาจากจุด Savepoint

ประโยชน์

การรันโปรแกรมที่จัดการแล้ว

การรันโปรแกรมที่จัดการแล้ว

เพียงคลิกไม่กี่ครั้งในหน้าคอนโซล ผู้ใช้ก็สามารถเริ่มเชื่อมต่อกับบริการ Redis ที่พร้อมใช้งานได้ทันที จึงไม่จำเป็นต้องลงมือติดตั้ง รันโปรแกรม และดูแลการบริการด้วยตัวเองอีกต่อไป ถือเป็นการลดต้นทุนด้านแรงงานลงอย่างมาก
กลไกการป้องกันข้อมูล

กลไกการป้องกันข้อมูล

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis สำรองข้อมูลให้ Instance โดยอัตโนมัติอยู่เป็นประจำ ถือเป็นการพัฒนาความเชื่อถือได้ของข้อมูลและขจัดความกังวลว่าข้อมูลจะสูญหาย เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis ยังรองรับการสำรองข้อมูลที่ผู้ใช้รันเองด้วย ฟีเจอร์การใช้งานเหล่านี้จึงช่วยรับประกันความเชื่อถือได้ของข้อมูล และยังช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ไปกับการพัฒนาโปรแกรมลงได้มาก เพราะไม่จำเป็นต้องมีระบบกู้คืนข้อมูลภายในองค์กรอีกต่อไป
ประสิทธิภาพสูง

ประสิทธิภาพสูง

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis มีชุดคำสั่งในโปรแกรมที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยผู้เชี่ยวชาญของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ทำให้เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis มีฟีเจอร์การใช้งานประสิทธิภาพสูงสุดที่สามารถตอบโจทย์รูปแบบการใช้งานธุรกิจส่วนใหญ่ได้ จึงเป็นการช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ไปกับการพัฒนาโปรแกรมลงได้มาก เพราะผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสร้าง Caching Layer ความเร็วสูงอีกต่อไป
การปรับขยายโครงสร้างที่ราบรื่น

การปรับขยายโครงสร้างที่ราบรื่น

เมื่อที่จัดเก็บข้อมูลมีไม่เพียงพอ ผู้ใช้สามารถปรับขยายขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเพียงคลิกหนึ่งครั้งในหน้าคอนโซล โดยกระบวนการปรับขยายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น
การเฝ้าสังเกตประจำวันที่ครอบคลุม

การเฝ้าสังเกตประจำวันที่ครอบคลุม

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis รองรับการเฝ้าสังเกตและการแสดงผลด้วยภาพของตัวชี้วัดข้อมูลกว่า 30 ประเภท อาทิ Traffic ขาเข้า/ออก Set/Get Count ปริมาณการใช้งานซีพียู และ QPS
การแจ้งเตือนที่ตั้งค่าได้เอง

การแจ้งเตือนที่ตั้งค่าได้เอง

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเอง เพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุหาและรับมือปัญหาได้ทันท่วงที โดยระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติหาผู้ใช้ทันทีเมื่อมีตัวชี้วัดที่เกินกว่าระดับที่ตั้งไว้
การย้ายข้อมูล

การย้ายข้อมูล

บริการถ่ายโอนข้อมูล (Data Transfer Service: DTS) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลเดิมที่อยู่ในหลากหลายรูปแบบธุรกิจมายังเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องย้ายข้อมูลด้วยตัวเองอีกต่อไป จึงถือเป็นประสบการณ์การรวมคลาวด์ข้อมูลที่ไร้รอยต่อของธุรกิจผู้ใช้
ระบบกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายอัตโนมัติ

ระบบกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายอัตโนมัติ

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis ใช้โครงสร้างการสำรองข้อมูลที่ใช้บ่อยแบบมีตัวหลักและตัวสำเนา เมื่อตัวหลักล่ม ระบบจะสลับบริการไปยังตัวสำเนาทันทีภายในไม่กี่วินาที โดยกระบวนการสลับระบบนี้จะไม่กระทบกับธุรกิจออนไลน์ และผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงมือทำอะไรเองเลย
ต้นทุนต่ำ

ต้นทุนต่ำ

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis มีการรันใช้งานในคลาวด์ จึงช่วยลดต้นทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตั้งต้น และค่าบำรุงรักษาที่จะตามมาลงได้อย่างมาก วิธีการเรียกชำระเงินที่ยืดหยุ่นอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถชำระเงินตามปริมาณทรัพยากรคอมพิวติ้งที่ใช้จริงเท่านั้น จึงตอบโจทย์ความต้องการใช้งานที่หลากหลายได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำ

คุณสมบัติ

ความพร้อมใช้งานสูง
เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis (แบบที่มีทั้งตัวหลักและตัวสำเนา) นั้นทำงานร่วมกับโปรโตคอลโอเพนซอร์สของ Redis ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีโครงสร้างการสำรองข้อมูลทั้งตัวหลักและตัวสำเนาสำหรับข้อมูลที่ใช้บ่อย จึงสามารถตรวจเจอระบบล่มในตัวหลักและสลับไปใช้งานตัวสำเนาได้ทันที เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการขัดข้องของบริการ
ความน่าเชื่อถือสูง

การกู้คืนข้อมูล

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis มีฟีเจอร์การใช้งานการดึงข้อมูลเก่ากลับมาจากจุด Savepoint เพียงผู้ใช้คลิกเลือกข้อมูลที่ต้องการกู้คืนผ่านทางคอนโซลหน้าเว็บก็สามารถดึงข้อมูลเก่ากลับมาได้เลย เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis ยังช่วยอำนวยความสะดวกให้การกู้คืนข้อมูลของผู้ใช้ และช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย

 

ระบบกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายอัตโนมัติ

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis ใช้โครงสร้างการสำรองข้อมูลที่ใช้บ่อยแบบมีตัวหลักและตัวสำเนา ที่จะทำการอัปเดทข้อมูลจากตัวหลักไปยังตัวสำเนาโดยอัตโนมัติเพื่อความคงเส้นคงวาของข้อมูล และยังสามารถตรวจเจอระบบล่มในตัวหลักและสลับไปใช้งานตัวสำเนาได้ทันทีเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการขัดข้องของบริการ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงมือทำอะไรเองเลยในช่วงของกระบวนการสลับนี้ด้วย

ใช้งานง่าย

การปรับขยายโครงสร้างที่ราบรื่น

เมื่อที่จัดเก็บข้อมูลมีไม่เพียงพอ ผู้ใช้สามารถปรับขยายขีดความสามารถในการเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเพียงคลิกหนึ่งครั้งในคอนโซลหน้าเว็บ โดยกระบวนการปรับขยายนี้ทำงานอัตโนมัติ ผู้ใช้จึงไม่ต้องแทรกแซงใดๆ และตัว Instance ที่ได้รับการปรับขยายก็จะมีไอพีและการตั้งค่าดั้งเดิมทั้งหมดเหมือนกับ Instance ตัวตั้งต้น และเพราะการปรับขยายนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องใช้ระบบควบคุมกระบวนการใดๆ เพื่อการปรับขยายเลย

 

การเฝ้าสังเกตและการแจ้งเตือน

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตและแสดงข้อมูลตัวชี้วัดการประมวลผลสำหรับ QPS และคำสั่ง Redis ส่วนใหญ่ อย่าง Set/Get ออกมาเป็นภาพ โดยผู้ใช้สามารถตั้งการแจ้งเตือนได้ด้วยตัวเอง เพื่อที่ว่าเมื่อมีตัวชี้วัดที่เกินกว่าระดับที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติหาผู้ใช้ทันทีผ่านทางอีเมลหรือ SMS ระบบเฝ้าสังเกตและแจ้งเตือนช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุหาปัญหาได้ทันท่วงที และยังมีให้ใช้งานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 

การบริหารจัดการ Instance

ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการ Instance ได้ผ่านทางเว็บไซต์ และยังสามารถใช้ระบบปฏิบัติการหลายอย่างร่วมกันได้อย่างเรียบง่าย เช่น การสร้าง การสำรองและการดึงข้อมูลเก่ากลับมาจากจุด Savepoint และการใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับนำข้อมูลเข้า-ออกผ่านทางคอนโซลหน้าเว็บ โดยทุกงานและหน้าที่จะรวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์กลางหน้าที่ และจะมีการแสดงผลความก้าวหน้าของแต่ละงานเป็นภาพในแถบแสดงความก้าวหน้าเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผลโดยผู้ใช้ นอกจากนี้ ยังไม่จำเป็นต้องเขียน Script แยกต่างหากสำหรับระบบปฏิบัติการ OPS ด้วย จึงช่วยลดเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาโปรแกรมลงได้มาก

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis (แบบที่มีทั้งตัวหลักและตัวสำเนา) นั้นทำงานร่วมกับโปรโตคอลโอเพนซอร์สของ Redis ได้เป็นอย่างดี ทั้งยังมีโครงสร้างการสำรองข้อมูลทั้งตัวหลักและตัวสำเนาสำหรับข้อมูลที่ใช้บ่อย จึงสามารถตรวจเจอระบบล่มในตัวหลักและสลับไปใช้งานตัวสำเนาได้ทันที เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลและการขัดข้องของบริการ

รูปแบบการใช้

วงการเกม
ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีบทบาทหน้าที่ อย่าง ข้อมูลกระดานผู้นำ ไว้ในเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว โดยข้อมูลประเภท SortedSet ซึ่งเป็นข้อมูล Native ของ Redis นั้นพร้อมช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาข้อมูลผู้เล่นได้
ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีบทบาทหน้าที่ อย่าง ข้อมูลกระดานผู้นำ ไว้ในเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ Redis เพื่อการเข้าถึงที่รวดเร็ว โดยข้อมูลประเภท SortedSet ซึ่งเป็นข้อมูล Native ของ Redis นั้นพร้อมช่วยให้ผู้ใช้สามารถพัฒนาข้อมูลผู้เล่นได้
วงการเกม