Tencent Cloud
Tencent Cloud
เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบี (TencentDB for MariaDB)

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบี (TencentDB for MariaDB)

ฐานข้อมูลเชิง TDSQL แบบโอเพนซอร์ส ระดับสาขาการเงินที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีช่วยให้ผู้ใช้สามารถรันใช้งานมาเรียดีบีในคลาวด์ได้อย่างง่ายดาย มาเรียดีบีถูกคิดค้นขึ้นโดยผู้ก่อตั้ง MySQL ชื่อว่า มอนตี้ หลังจาก Oracle มาซื้อกิจการ MySQL ไป โดยลิขสิทธิ์ของมาเรียดีบีนั้นเป็นของมูลนิธิมาเรียดีบี (MariaDB Foundation) ซึ่งเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร เพื่อรับรองว่ามาเรียดีบีจะอยู่ในรูปแบบโอเพนซอร์สตลอดไป จึงทำให้มาเรียดีบีเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับแอปพลิเคชันเกรดองค์กร โดยระบบชุมชนและเครื่องมือซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์สกระแสหลักต่างก็ใช้มาเรียดีบีเป็นระบบฐานข้อมูลมาตฐานทั้งสิ้น มาเรียดีบียังมีความเข้ากันได้สูงกับ MySQL ซึ่งหมายความว่าสามารถย้าย Instance ของ MySQL ไปยังเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีจึงถือเป็นโซลูชันฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และมาพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลาย เช่น การสำรองข้อมูล การดึงข้อมูลเก่ากลับมา การเฝ้าสังเกต การปรับขยายโครงสร้างที่รวดเร็ว และการถ่ายโอนข้อมูล จึงช่วยให้ระบบปฏิบัติการไอทีเรียบง่ายยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เวลาไปกับการพัฒนาธุรกิจได้เต็มที่

ประโยชน์

Compatibility with MySQL protocols and syntax

Compatibility with MySQL protocols and syntax

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีมีความเข้ากันได้สูงกับโปรโตคอลและหลักภาษาการเขียนโปรแกรมของ MySQL รวมถึง โครงสร้างภาษา ชุดตัวอักษร เขตเวลา ประเภทข้อมูล ฟังก์ชันการใช้งาน กรรมวิธีที่จัดเก็บไว้ ขั้นตอนการดำเนินงาน และเครื่อง Client โดยสามารถย้ายระบบธุรกิจส่วนใหญ่จาก MySQL ไปยังเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีได้โดยตรงโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมเลย
High availability based on strong data consistency

High availability based on strong data consistency

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบหลัก/รองเป็นค่ามาตรฐานเพื่อให้มีความพร้อมใช้งานกว่า 99.95% โดยรองรับการทำสำเนาข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกันที่แข็งแกร่งเพื่อให้เกิดความคงเส้นคงวาของข้อมูล ในสถานการณ์ที่ซึ่งจะมีการตอบสนองก็ต่อเมื่อมีการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลที่บันทึกโดยระบบธุรกิจกับโครงสร้างรองแล้วเท่านั้น ความคงเส้นคงวาที่สมบูรณ์ของข้อมูลหลักและรองช่วยไม่ให้เกิดการสูญหายหรือรวนของข้อมูล ขณะนี้ ประสิทธิภาพการทำสำเนาข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกันที่แข็งแกร่งนั้นเทียบเท่าได้กับประสิทธิภาพของการทำสำเนาข้อมูลแบบไม่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกัน
Financial-grade features

Financial-grade features

มีการใช้งานเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีภายในเทนเซ็นต์เพื่อรองรับบริการด้านการเงิน การเรียกชำระเงิน และบล็อกเชน นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบมาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ และแบบเฉพาะอุตสาหกรรม จึงทำให้เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีมีฟีเจอร์ขีดความสามารถด้านความปลอดภัยที่หลากหลาย เช่น การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง ความปลอดภัยของการเข้าถึง การเข้ารหัสข้อมูล (เบต้า) การแบ่งแยกเชิงกายภาพ และการตรวจสอบบัญชีหลายระดับ และด้วยกรณีใช้งานหลายกรณีที่ผ่านการตรวจสอบความเข้ากันได้โดยหน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินและภาคประกันภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Banking and Insurance Regulatory Commission) แล้ว จึงทำให้เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีสามารถช่วยให้ผู้ใช้ได้มาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและความปลอดภัยเช่นกัน
Intra-city active-active architecture

Intra-city active-active architecture

ขณะนี้ เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีรองรับโครงสร้างภายในเมืองแบบ Active-Active ในพื้นที่พร้อมใช้งาน (Availability Zones: AZs) ทางการเงินของเทนเซ็นต์ คลาวด์ โดยมีการรัน Node หลักและรองของฐานข้อมูลทั่วพื้นที่พร้อมใช้งานที่ซึ่งเซิร์ฟเวอร์สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลได้โดยใช้หมายเลขไอพีเสมือนเดียวกัน หากระบบล่มที่ระดับศูนย์ข้อมูล ระบบจะมีการสับเปลี่ยน Node ที่ได้รับผลกระทบโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องเปลี่ยนไอพีการเข้าถึงหรือพอร์ทฐานข้อมูลเลย และผู้ใช้ยังสามารถใช้โครงสร้างดังกล่าวในการสร้างโซลูชันการกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายภายในเมืองแบบ Active-Active สำหรับธุรกิจของตนระหว่างศูนย์ข้อมูลทั้งสองด้วย
Ultra-high performance and read/write separation

Ultra-high performance and read/write separation

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีมีฟีเจอร์เคอร์เนลแบบตั้งค่าเองได้ที่มีประสิทธิภาพการทำงานเหนือกว่า MySQL จึงสามารถให้บริการด้านปริมาณงานที่ประมวลผลได้ระดับชั้นนำอุตสาหกรรม การรองรับค่ามาตรฐานสำหรับ Thread Pool และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นเมื่อมีปริมาณงานมากขึ้น และยังสามารถกำหนดค่าการควบคุมและตรวจตราสิทธิ์การเข้าถึงให้แตกต่างกันได้ตามความจำเป็นเพื่อทำการแบ่งแยกการอ่าน/บันทึกในบัญชีผู้ใช้แบบอ่านเท่านั้น
Elastic scalability without downtime

Elastic scalability without downtime

ขณะนี้ Instance ตัวหนึ่งสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 6 TB และหากประสิทธิภาพการทำงานหรือขีดความสามารถยังไม่ตอบโจทย์การเติบโตของธุรกิจ ก็ยังสามารถปรับขยายได้อีกเพียงคลิกในคอนโซลไม่กี่ครั้งโดยที่หมายเลขไอพีจะไม่เปลี่ยนและจะมีการรบกวนงานบริการเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ผู้ใช้จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการย้ายข้อมูลและการตรวจสอบ Instance และผู้ใช้ยังสามารถระบุเวลาการสลับเส้นทาง Instance เพื่อที่จะควบคุมเวลาที่ใช้ในการปรับขยายได้อย่างแม่นยำด้วย
Comprehensive monitoring and alarms

Comprehensive monitoring and alarms

ผู้ใช้สามารถเรียกดูตัวชี้วัดฐานข้อมูลต่างๆ อาทิ การเข้าถึง ปริมาณงาน แคช และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลได้จากในคอนโซลของเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบี โดยตัวชี้วัดข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุชี้ฐานข้อมูลที่ทำงานผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดค่านโยบายการแจ้งเตือนสำหรับตัวชี้วัดหลักได้เองผ่านทางระบบเฝ้าสังเกตในคลาวด์ (Cloud Monitor)
Data migration

Data migration

ผู้ใช้สามารถย้ายฐานข้อมูล MySQL ที่สร้างขึ้นเองบน CVM ฐานข้อมูลในศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลที่มีหมายเลขไอพีสาธารณะ และฐานข้อมูลจากผู้ค้าคลาวด์เจ้าอื่นมายังเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีได้เพียงใช้บริการโอนถ่ายข้อมูล (Data Transmission Service: DTS) จึงช่วยให้กระบวนการย้ายข้อมูลเป็นไปอย่างเรียบง่าย และสามารถย้ายฐานข้อมูลเข้าคลาวด์ได้อย่างไร้รอยต่อและไม่จำเป็นต้องมีแรงงานคนเข้ามาแทรกแซง
Deployment in public and private clouds

Deployment in public and private clouds

สำหรับในคลาวด์สาธารณะ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้ง การรันโปรแกรม การอัปเดทเวอร์ชันซอฟต์แวร์ และการระบุหาปัญหาของมาเรียดีบีเลย เพราะจะมีทีมปฏิบัติการของเทนเซ็นต์ดีบีรับหน้าที่ดูแลทุกอย่างให้ ส่วนถ้าหากผู้ใช้ต้องการรัน Instance หรือฐานข้อมูลแบบกระจายคำสั่งของเทนเซ็นต์ดีบีที่เข้ากันได้กับ MySQL/มาเรียดีบีในศูนย์ข้อมูลของผู้ใช้เอง กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายขายหรือสถาปนิกโซลูชันของเทนเซ็นต์ คลาวด์เพื่อทำการซื้อคลาวด์ส่วนตัวเวอร์ชัน TDSQL

คุณสมบัติ

Enhanced Performance

Read/Write Separation (read-only slave)

การแบ่งแยกการอ่าน/บันทึกข้อมูล (ข้อมูลรองแบบที่อ่านได้เท่านั้น) เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีรองรับการแบ่งแยกการอ่าน/บันทึกข้อมูลเป็นค่ามาตรฐาน โดยข้อมูลรองแต่ละตัวที่อยู่ในโครงสร้างแบบหลัก/รองสามารถเป็นแบบอ่านได้เท่านั้นได้ หากมีการกำหนดค่าข้อมูลรองหลายตัว TProxy จะทำการมอบหมายคำร้องขอให้อ่านแก่ข้อมูลรองที่มีปริมาณงานต่ำโดยอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Traffic การอ่านข้อมูลของแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ โดยแผนผังการแบ่งแยกการอ่าน/บันทึกข้อมูลทั้งสาม ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้แบบอ่านได้เท่านั้น ข้อมูลรอง และ Instance แบบอ่านได้เท่านั้น

 

Thread Pool

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีรองรับ Thread Pool เป็นค่ามาตรฐาน โดยเทนเซ็นต์มีการปรับปรุงอัลกอริธึ่มการจัดตารางของ Thread Pool ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับมือกับสถานการณ์ขั้นสุด เช่น เมื่อมีการกระจายคำร้องขอการทำ Query และอัปเดทอย่างไม่ทั่วถึงในกลุ่ม Thread ในกรณีระบบมีปริมาณงานมากเกินไป นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานทรัพยากรคอมพิวติ้งได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดการสลับใช้งาน Thread ที่ไม่จำเป็นลง และลดเวลาการเข้าคิวรอของคำร้องขอเพื่อช่วยเร่งความเร็วของกระบวนการด้วย

 

Premium Hardware Configuration 

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีใช้เทคโนโลยี PCI-E SSD จึงมีปริมาณการอ่านและบันทึกไฟล์ได้ต่อ 1 วินาทีที่สูงกว่า SATA ถึงสามเท่า และยังมีประสิทธิภาพการทำงานด้านการรับ-ส่งข้อมูลที่รับประกันการเข้าถึงฐานข้อมูลด้วย โดยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีใช้โปรโตคอล NvME และได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้งานกับเทคโนโลยี PCI-E SSD เป็นพิเศษ เพื่อรับรองประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น เพียงหนึ่งชิ้นส่วนก็รองรับได้ถึง 245,509 Query ต่อวินาที (QPS) หน่วยความจำขนาด 384 GB และความจุกว่า 6 TB

High Availability

Automatic Failover การป้องกันระบบล่มอัตโนมัติ

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีใช้ระบบหลัก/รองที่เหมือนกันอย่างสมบูรณ์เพื่อรับรองความพร้อมใช้งานสูง โดยระบบป้องกันการล่มหลัก/รองสามารถทำงานได้ภายในไม่กี่วินาทีโดยที่หมายเลขไอพีจำลองไม่เปลี่ยนเลย แผนผังการทำสำเนาข้อมูลที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกันที่แข็งแกร่งช่วยรับรองความคงเส้นคงวาของข้อมูลในช่วงการป้องกันระบบล่มหลัก/รอง จึงสามารถตอบโจทย์การใช้งานระดับสาขาการเงินได้

 

Three Data Replication Methods สามวิธีทำสำเนาข้อมูล

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีรองรับการทำสำเนาข้อมูลสามแบบ คือ แบบที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกันที่แข็งแกร่ง (ลดความสำคัญไม่ได้) แบบที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกันที่แข็งแกร่ง (ลดความสำคัญได้) และแบบที่ไม่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกัน โดยเทคโนโลยีทำสำเนาข้อมูลที่ไม่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันและทำงานได้หลายงานในเวลาเดียวกัน (Multi-Thread Asynchronous Replication: MAR) ซึ่งออกแบบโดยเทนเซ็นต์นั้น สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของการทำสำเนาข้อมูลแบบที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกันที่แข็งแกร่งได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยประสิทธิภาพการทำงานของการทำสำเนาข้อมูลแบบที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกัน จะเท่ากันกับประสิทธิภาพการทำงานของการทำสำเนาข้อมูลแบบที่ไม่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกัน จึงสามารถช่วยรับรองความคงเส้นคงวาของข้อมูลหลัก/รองได้

 

Seamless Failover การป้องกันระบบล่มที่ไร้รอยต่อ

มีการเฝ้าสังเกตทุกชิ้นส่วนและอุปกรณ์พื้นฐานตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อระบบล่ม TProxy จะทำการสลับเส้นทางจาก Node ที่ล่มไปยัง Node ที่ทำงานปกติทันที โดยในระหว่างการทำ Failover หลัก/รอง นี้ VIP จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง หมายความว่าสามารถทำการสำรองข้อมูลที่ใช้บ่อยในระดับแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรและไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจผู้ใช้อีกด้วย

 

Automatic Node Failure Recovery การกู้ Node ล่มโดยอัตโนมัติ

เมื่อ Node ที่มีชิ้นส่วนล่ม ระบบจัดการตารางจะทำการพยายามกู้ Node คืนอีกครั้งโดยอัตโนมัติ และหากไม่สามารถกู้คืนได้ ก็จะมี Node ใหม่มาแทนที่โดยอัตโนมัติภายใน 30 นาที โดย Node ใหม่นี้จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่จากการสำรองข้อมูล และจะถูกเพิ่มเข้าไปในคลัสเตอร์โดยอัตโนมัติ เพื่อเป็นการรับรองโครงสร้างหลัก/รองของชิ้นส่วนในระยะยาว

Cross-AZ Deployment การรันโปรแกรมแบบข้ามพื้นที่พร้อมใช้งาน

สามารถรันโปรแกรมหลัก/รองได้ในพื้นที่พร้อมใช้งานที่ต่างกันภายในเมืองเดียวกัน ที่ซึ่งสามารถทำสำเนาข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทาง Direct Connect ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ โดยฝั่งเครื่องของผู้ใช้จะเป็นตัวหลัก และฝั่งที่อยู่ไกลออกไปเป็นตัวรอง ดังนั้น เมื่อใดที่มีการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก จะเป็นการเข้าถึง Instance ของเครื่องผู้ใช้ก่อน และจะมีการเข้าถึง Instance ตัวที่อยู่ไกลหากตัวของเครื่องผู้ใช้ล่มหรือไม่สามารถเข้าถึงได้ โดยฟีเจอร์ดังกล่าวมอบขีดความสามารถด้านการกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายแบบข้ามพื้นที่พร้อมใช้งานแก่เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบี และยังช่วยทำให้การป้องกันระบบล่มนั้นทำได้โดยไม่รบกวนผู้ใช้ปลายทาง จึงเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการปฏิบัติการรันโปรแกรมแบบเข้าถึงข้อมูลเดี่ยว

 

2-region-3-DC Architecture โครงสร้างแบบ 2 ภูมิภาค 3 การเข้าถึงข้อมูล

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีให้บริการโครงสร้างการรันโปรแกรมแบบ 1 ภูมิภาค 2 การเข้าถึงข้อมูล และ 2 ภูมิภาค 3 การเข้าถึงข้อมูล ดังนั้น เมื่อระบบล่ม จึงสามารถกู้กลับมาทำงานปกติได้ภายในไม่กี่นาที

Strong Data Sync
เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีรองรับทั้งวิธีการทำสำเนาข้อมูลสามแบบที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกันที่แข็งแกร่ง และแบบกึ่งมีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกัน โดยได้มีการปรับปรุงการทำสำเนาข้อมูลหลากหลายบนเคอร์เนลมาเรียดีบีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผ่านการใช้เทคโนโลยีทำสำเนาข้อมูลที่ไม่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันและทำงานได้หลายงานในเวลาเดียวกัน (Multi-Thread Asynchronous Replication: MAR) ซึ่งพัฒนาโดยเทนเซ็นต์ ให้สามารถช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของการทำสำเนาข้อมูลแบบที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกันที่แข็งแกร่งได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยประสิทธิภาพการทำงานของการทำสำเนาข้อมูลแบบที่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกัน จะเท่ากันกับประสิทธิภาพการทำงานของการทำสำเนาข้อมูลแบบที่ไม่มีการเชื่อมต่อและอัปเดทระหว่างกัน จึงสามารถช่วยรับรองความคงเส้นคงวาของข้อมูลหลัก/รองได้ นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขปรับปรุงปัญหา Phantom Read หรือการต้องกลับมาอ่านข้อมูลใหม่อีกครั้ง ซึ่งเกิดจากการป้องกันระบบหลัก/รองล่มและการอ่าน/บันทึกข้อมูลในช่วงระบบล่ม เพื่อพัฒนาความคงเส้นคงวาของมาเรียดีบี
Enterprise-Grade Security

ปฏิบัติตามมาตรฐานระดับชาติ นานาชาติ และอุตสาหกรรมเฉพาะ

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีได้รับใบรับรองมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วย ISO22301, ISO27001, ISO20000, ISO9001, Trusted Cloud, Cybersecurity Classified Protection Certification (ระดับ 3 หรือสูงกว่า), CSA STAR และอื่นๆ อีกมาก

มีการพัฒนาและออกแบบฟีเจอร์บางอย่างของเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีโดยอิงจาก GBT 20273-2006: เทคโนโลยีความปลอดภัยสารสนเทศ-ข้อกำหนดด้านเทคนิคความปลอดภัยสำหรับระบบการจัดการฐานข้อมูล และ JRT 0072-2012: คู่มือแนะแนวการทดสอบและประเมินผลสำหรับการป้องกันระบบสารสนเทศที่เป็นความลับของอุตสาหกรรมการเงิน ดังนั้น ผู้ใช้จึงสามารถใช้งานเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีได้แม้กระทั่งกรณีที่ธุรกิจมีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยฐานข้อมูลสูงมาก

 

การรองรับ VPC

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีช่วยให้ผู้ใช้สามารถรัน Instance ฐานข้อมูลในคลาวด์ส่วนตัวความปลอดภัยสูง (Virtual Private Cloud: VPC) ได้ โดยผู้ใช้สามารถแบ่งแยก Instance ออกจากกัน และเชื่อมต่อ Instance เหล่านั้นเข้ากับศูนย์กลางเก็บรักษาข้อมูลที่มีอยู่ผ่านทาง IPsec VPN หรือ Direct Connect ได้

 

ระบบป้องกันฐานข้อมูลและรักษาความปลอดภัย

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีมีระบบป้องกันความปลอดภัยหลายชั้นให้แต่ละฐานข้อมูลเป็นค่ามาตรฐาน จึงสามารถช่วยผู้ใช้ในการป้องกันการโจมตีและรับรองความต่อเนื่องของธุรกิจเมื่อ Instance ฐานข้อมูลที่มีการเข้าถึงเครือข่ายจากภายนอกตกอยู่ใต้การโจมตีแบบ DDoS และยังสามารถสกัดกั้นการโจมตีต่างๆ เช่น SQL Injection และการโจมตีแบบ Brute Force ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยลดการรบกวนและการสูญเสียทางธุรกิจได้อย่างมีนัยสำคัญ

 

การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงแบบ Granular

มีการกำหนดปิดการเข้าถึงฐานข้อมูลโดยใช้บัญชีผู้ใช้แบบ Root เป็นค่ามาตรฐาน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านความปลอดภัย โดยมีการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงที่ระดับ Object เช่น Table ฟังก์ชัน และขั้นตอนที่จัดเก็บ ดังนั้น บัญชีผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงจึงสามารถเข้าถึงเพียงทรัพยากรที่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการควบคุมความเสี่ยงไปในตัว

 

การรองรับอุปกรณ์เฉพาะราย

ผู้ใช้สามารถรัน Instance ฐานข้อมูลโดยใช้ทรัพยากรของคลัสเตอร์ (อุปกรณ์) ทางกายภาพเฉพาะรายในระบบคลาวด์สาธารณะของเทนเซ็นต์ คลาวด์ได้ โดยผู้ใช้สามารถใช้งานอุปกรณ์แบบเฉพาะตัวได้เลยแทนที่จะต้องแบ่งการใช้กับผู้เช่ารายอื่น คลัสเตอร์เฉพาะรายจึงมีมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านความเฉพาะตัวของทรัพยากร ความปลอดภัยของวัตถุอุปกรณ์ และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ดังนั้น หลังจากซื้อคลัสเตอร์เฉพาะรายแล้ว ผู้ใช้ก็จะสามารถสร้าง Instance ฐานข้อมูลพร้อมลักษณะเฉพาะที่ตั้งค่าได้เองอย่างยืดหยุ่นในคอนโซลของเทนเซ็นต์ คลาวด์

 

ความน่าเชื่อถือด้านการจัดเก็บข้อมูลสูง

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีให้บริการจัดเก็บข้อมูลหลัก/รองเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูลออนไลน์ โดยจะมีการสำรองข้อมูลรายวันโดยอัตโนมัติ และยังสามารถดึงข้อมูลเก่าจากช่วงเวลาใดก็ได้ในไฟล์สำรองข้อมูลของช่วงวันที่ผ่านมา ส่วนข้อมูลที่ใช้ไม่บ่อยประจำวันจะมีการสำรองข้อมูลไว้หลายชุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กระบวนการกู้ข้อมูลคืนเมื่อเกิดความเสียหาย ผู้ใช้จึงสามารถเก็บข้อมูลไว้ในเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลสูญหาย

Enterprise-Grade Monitoring

การเฝ้าสังเกตประจำวันที่ครอบคลุม (Comprehensive Daily Monitoring) 

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีสามารถเฝ้าสังเกตประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลได้ที่ความละเอียดระดับ 60 วินาที ที่มาพร้อมตัวชี้วัดกว่า 70 ชนิด รวมทั้ง การเข้าถึงการเชื่อมต่อ ปริมาณงานฐานข้อมูล การทำ Query แคช และซอฟต์แวร์การจัดเก็บข้อมูล และเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบียังมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงานฐานข้อมูล 15 ชนิดหลักที่ช่วยรองรับการเฝ้าสังเกตแบบเรียลไทม์ที่ครอบคลุมและมีความแม่นยำระดับวินาที ผู้ใช้จึงสามารถเฝ้าติดตามสถานะ Instance และระบุหาปัญหาการทำงานของ Instance ได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพดานทรัพยากรได้เองเพื่อคอยติดตามปัญหาการปฏิบัติงานของฐานข้อมูล เมื่อเกิดเหตุแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะทราบได้ทันที นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดรายงานวิเคราะห์และบันทึกการทำงานล่าช้าและรายงานการทำงานของ SQL ที่สมบูรณ์ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลได้ด้วย

 

การแจ้งเตือนที่ตั้งค่าได้เอง

ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพดานทรัพยากรได้เองเพื่อคอยติดตามปัญหาการปฏิบัติงานของฐานข้อมูล เมื่อเกิดเหตุแจ้งเตือน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจะทราบได้ทันที

 

บันทึกวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน

ผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดรายงานวิเคราะห์และบันทึกการทำงานล่าช้าและรายงานการทำงานของ SQL ที่สมบูรณ์ เพื่อทำความเข้าใจเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของฐานข้อมูลได้

Scalability

Read-Only Slaves || Instance 

ผู้ใช้สามารถทำการแบ่งแยกการอ่าน/บันทึกข้อมูลได้ด้วยบัญชีผู้ใช้แบบอ่านได้เท่านั้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในธุรกิจที่มีคำร้องขอปริมาณมากโดยที่ไม่ต้องซื้อ Instance แบบอ่านได้เท่านั้นเพิ่มเติม แต่หากการอ่านข้อมูลเท่านั้นยังไม่ตอบโจทย์การใช้งาน ผู้ใช้ก็สามารถซื้อหรือสร้าง Instance แบบอ่านได้เท่านั้นผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ได้

 

การขยายประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถ

Instance ของเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีสามารถปรับขยายได้อย่างไร้รอยต่อ ยกเว้นตัวที่มีคุณลักษณะเฉพาะสูง โดยหากประสิทธิภาพการทำงานไม่ตอบโจทย์การใช้งาน ผู้ใช้ก็สามารถปรับขยายคุณลักษณะเฉพาะด้านประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของ Instance ได้เพียงคลิกครั้งเดียว โดยที่กระบวนการปรับขยายจะไม่กระทบต่อธุรกิจ และผู้ใช้ยังสามารถทำการปรับขยายได้อย่างรวดเร็วและไร้รอยต่อเพียงจัดการนอกช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านการเติบโตธุรกิจ

Ease of Use

การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ง่ายดาย

สามารถจัดการเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีได้ผ่านทางป้อนคำสั่งใน Command Line หรือทางเว็บไซต์ เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีรองรับการจัดการฐานข้อมูลเชิงกลุ่ม การกำหนดค่าสิทธิ์การเข้าถึง และการนำเข้า SQL เพื่อทำให้ระบบปฏิบัติการของ Instance ฐานข้อมูลเรียบง่าย เหลือเพียงการคลิกในหน้าเว็บไซต์ไม่กี่ครั้ง จึงช่วยลดปริมาณงานด้านระบบปฏิบัติการลงอย่างมีนัยสำคัญ

 

หลายวิธีเข้าถึงเครือข่าย (Multiple Network Accesss)

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีรองรับการเข้าถึงจาก VPC และเครือข่ายพื้นฐาน และยังสามารถกำหนดค่าการเข้าถึงจากภายนอกได้เอง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลผ่านทางเทนเซ็นต์ คลาวด์ ศูนย์กลางเก็บรักษาข้อมูล ระบบคลาวด์ส่วนตัว หรือระบบคลาวด์ที่ให้บริการโดยเจ้าอื่น ที่ตอบโจทย์การใช้งานด้านการเข้าถึงฐานข้อมูลภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

 

เทมเพลตค่าพารามิเตอร์

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีมีเทมเพลตกำหนดค่าพารามิเตอร์ให้ ไว้สำหรับใช้บันทึกการกำหนดค่าฐานข้อมูลที่ใช้บ่อยและปรับใช้กับ Instance สร้างใหม่ จึงช่วยให้การกำหนดค่าพารามิเตอร์เรียบง่ายไม่ยุ่งยาก และช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มสร้างฐานข้อมูลใหม่ 

 

รองรับ API

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีมีระบบ API ที่สมบูรณ์ โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้งาน API เพื่อรวมเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีเข้ากับระบบเฝ้าสังเกตและปฏิบัติการภายในองค์กรได้ เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการธุรกิจที่ตอบรับโจทย์ความต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เอกสารประกอบ API

 

Data Transfer การถ่ายโอนข้อมูล

สามารถย้ายฐานข้อมูล MySQL ที่สร้างเองบน CVM ฐานข้อมูลในศูนย์กลางเก็บรักษาข้อมูลที่มีหมายเลขไอพีสาธารณะ และฐานข้อมูลจากเจ้าของคลาวด์เจ้าอื่นเข้าไปยังเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีได้ด้วยการใช้บริการโอนถ่ายข้อมูล (Data Transmission Service: DTS) จึงช่วยให้กระบวนการย้ายเรียบง่ายไม่ยุ่งยาก รวมทั้งกระบวนการนำฐานข้อมูลเข้าสู่คลาวด์ก็ไร้รอยต่อและไม่ต้องใช้แรงงานคนเข้ามาแทรกแซง

Read/Write Separation (read-only slave)

การแบ่งแยกการอ่าน/บันทึกข้อมูล (ข้อมูลรองแบบที่อ่านได้เท่านั้น) เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีรองรับการแบ่งแยกการอ่าน/บันทึกข้อมูลเป็นค่ามาตรฐาน โดยข้อมูลรองแต่ละตัวที่อยู่ในโครงสร้างแบบหลัก/รองสามารถเป็นแบบอ่านได้เท่านั้นได้ หากมีการกำหนดค่าข้อมูลรองหลายตัว TProxy จะทำการมอบหมายคำร้องขอให้อ่านแก่ข้อมูลรองที่มีปริมาณงานต่ำโดยอัตโนมัติ เพื่อรองรับ Traffic การอ่านข้อมูลของแอปพลิเคชันขนาดใหญ่ โดยแผนผังการแบ่งแยกการอ่าน/บันทึกข้อมูลทั้งสาม ประกอบด้วยบัญชีผู้ใช้แบบอ่านได้เท่านั้น ข้อมูลรอง และ Instance แบบอ่านได้เท่านั้น

 

Thread Pool

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีรองรับ Thread Pool เป็นค่ามาตรฐาน โดยเทนเซ็นต์มีการปรับปรุงอัลกอริธึ่มการจัดตารางของ Thread Pool ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรับมือกับสถานการณ์ขั้นสุด เช่น เมื่อมีการกระจายคำร้องขอการทำ Query และอัปเดทอย่างไม่ทั่วถึงในกลุ่ม Thread ในกรณีระบบมีปริมาณงานมากเกินไป นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานทรัพยากรคอมพิวติ้งได้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดการสลับใช้งาน Thread ที่ไม่จำเป็นลง และลดเวลาการเข้าคิวรอของคำร้องขอเพื่อช่วยเร่งความเร็วของกระบวนการด้วย

 

Premium Hardware Configuration 

เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีใช้เทคโนโลยี PCI-E SSD จึงมีปริมาณการอ่านและบันทึกไฟล์ได้ต่อ 1 วินาทีที่สูงกว่า SATA ถึงสามเท่า และยังมีประสิทธิภาพการทำงานด้านการรับ-ส่งข้อมูลที่รับประกันการเข้าถึงฐานข้อมูลด้วย โดยอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบีใช้โปรโตคอล NvME และได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้งานกับเทคโนโลยี PCI-E SSD เป็นพิเศษ เพื่อรับรองประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น เพียงหนึ่งชิ้นส่วนก็รองรับได้ถึง 245,509 Query ต่อวินาที (QPS) หน่วยความจำขนาด 384 GB และความจุกว่า 6 TB

รูปแบบการใช้

Finance
เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบี ร่วมกับเทนเซ็นต์ ไฟแนนซ์ คลาวด์ ได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินและภาคประกันภัยแล้วในหลายโครงการ และได้มาทำหน้าที่แทนฐานข้อมูล Oracle ในระบบหลักเพื่อบรรจุและประมวลผลการดำเนินการด้านการเงินและข้อมูลทางบัญชี โดยเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบียังให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ การตรวจสอบความปลอดภัย การกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายข้ามพื้นที่ และความคงเส้นคงวาของข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อรับรองความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน และสำหรับธุรกิจการเงินหลักที่มีฟังก์ชันซับซ้อน มาเรียดีบียังมีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับ MySQL อีกด้วย
เทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบี ร่วมกับเทนเซ็นต์ ไฟแนนซ์ คลาวด์ ได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยสารสนเทศโดยเจ้าหน้าที่หน่วยงานกำกับดูแลภาคการเงินและภาคประกันภัยแล้วในหลายโครงการ และได้มาทำหน้าที่แทนฐานข้อมูล Oracle ในระบบหลักเพื่อบรรจุและประมวลผลการดำเนินการด้านการเงินและข้อมูลทางบัญชี โดยเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับมาเรียดีบียังให้บริการฐานข้อมูลด้านต่างๆ อาทิ การตรวจสอบความปลอดภัย การกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายข้ามพื้นที่ และความคงเส้นคงวาของข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อรับรองความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของข้อมูลทางการเงิน และสำหรับธุรกิจการเงินหลักที่มีฟังก์ชันซับซ้อน มาเรียดีบียังมีการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อเทียบกับ MySQL อีกด้วย
Finance