Tencent Cloud
Tencent Cloud
Tencent Container Registry: TCR

Tencent Container Registry: TCR

บริการคอนเทนเนอร์ที่ปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวสูง สำหรับรับฝากและกระจายรูป

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

Tencent Container Registry หรือ TCR ให้บริการคอนเทนเนอร์ที่ปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพสูง สำหรับรับฝากและกระจายรูป โดยผู้ใช้สามารถสร้างคลาวด์เหมือนจริง (Instance) ส่วนตัวไว้ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เพื่อดึงรูปภาพจากคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในภูมิภาคที่ใกล้ที่สุดมาใช้ได้ เป็นการลดเวลาการดึงมาใช้งานและลดค่าใช้จ่ายแบนด์วิดท์ และเพื่อรับรองความปลอดภัยของข้อมูล TCR มีการจัดการการตรวจสอบสิทธิ์และการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบ Granular Permission นอกจากนี้ TCR ยังรองรับระบบกระจายคำสั่งแบบ P2P (Peer to Peer) หรือการเชื่อมต่อแบบโครงข่ายโดยตรงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดในการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นจากการที่คลัสเตอร์ขนาดใหญ่ต้องดึงไฟล์รูปขนาดใหญ่พร้อมกัน ระบบกระจายคำสั่งแบบ P2P จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถอัพเดทและต่อขยายธุรกิจได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถกำหนดกฎและเงื่อนไขการอัพโหลดรูปภาพอัติโนมัติได้ด้วยตนเอง พร้อมใช้ TCR ได้หลากหลายรูปแบบควบคู่ไปกับกระบวนการทำงานของ CI/CD เพื่อพัฒนา DevOps ของคอนเทนเนอร์อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์

บริการคลาวด์เฉพาะของเราเอง

บริการคลาวด์เฉพาะของเราเอง

แต่ละ Instance ของ TCR ต่างมีระบบหลังบ้านและพื้นที่จัดเก็บระบบหลังบ้านเฉพาะของตัวเอง เมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่าง DockerHub ที่ให้บริการแชร์รูปภาพ TCR ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องกังวลถึงผู้ใช้คนอื่น และไม่ต้องแบ่งพื้นที่การใช้งานกับใคร
เสถียรและมีประสิทธิภาพ

เสถียรและมีประสิทธิภาพ

Instance ของ TCR รันงานแบบคอนเทนเนอร์ ผู้ใช้จึงสามารถปรับขีดความสามารถของบริการได้โดยอิงจากการใช้งานจริง เพื่อบริหารจัดการ Traffic ของธุรกิจที่อาจสูงขึ้นกระทันหัน นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถรัน TCR ใช้ในพื้นที่ใช้งานหลากหลาย เพื่อใช้งานระบบกู้ความเสียหายของข้อมูลแบบ Intra-City และเพื่อให้เปิดใช้งานได้สูงสุด
การเชื่อมต่ออัตโนมัติทั่วโลก

การเชื่อมต่ออัตโนมัติทั่วโลก

ผู้ใช้สามารถซื้อ Instance ของ TCR ได้ในหลากหลายภูมิภาค และสามารถตั้งกฎเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจากคลังได้อัตโนมัติทั่วโลก จึงทำให้เมื่อมีการใช้งานจริงในธุรกิจขนาดระดับโลก ผู้ใช้สามารถดึงรูปภาพจากคอนเทนเนอร์ที่อยู่ในภูมิภาคที่ใกล้ที่สุดมาใช้ได้ และยังสามารถเรียกใช้งานระบบกู้ข้อมูลได้ทุกภูมิภาคอีกด้วย
ความปลอดภัยและการยินยอมให้เข้าถึงข้อมูล

ความปลอดภัยและการยินยอมให้เข้าถึงข้อมูล

แต่ละ Instance ของ TCR ต่างมีพื้นที่จัดเก็บระบบหลังบ้านเฉพาะของตัวเอง โดยรูปจากคอนเทนเนอร์และ Helm Chart จะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บไว้ใน Cloud Object Storage (COS) ของผู้ใช้ TCR ยังรองรับการจัดการการตรวจสอบสิทธิ์แบบ Granular Permission การควบคุมการเข้าถึงเครือข่ายสาธารณะและส่วนบุคคล และการตรวจสอบความปลอดภัยของรูปภาพ เพื่อรับรองความปลอดภัยและการยินยอมให้เข้าถึงข้อมูล
การกระจายคำสั่งที่รวดเร็ว

การกระจายคำสั่งที่รวดเร็ว

Instance ของ TCR มีหลากหลายคุณสมบัติที่พร้อมให้ใช้งาน จึงตอบโจทย์คำสั่งการดึงภาพที่เกิดขึ้นพร้อมกันของคลัสเตอร์ในหลากหลายระดับ โดย TCR รองรับ Nodes จำนวนนับพัน ทำให้สามารถดึงภาพระดับกิกะไบต์ได้พร้อมกัน และยังรองรับระบบการดึงภาพแบบ P2P เพื่อรับรองการขยายตัวที่รวดเร็วและการรัน Service ของคอนเทนเนอร์
รองรับ Helm Chart

รองรับ Helm Chart

TCR รองรับการ Hosting และการกระจายคำสั่งของรูปภาพจากคอนเทนเนอร์และ Helm Chart โดยสามารถใช้งานควบคู่ไปกับ Helm V3 ซึ่งทำให้สามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและสม่ำเสมอ จึงตอบโจทย์การใช้งานของผู้ใช้ Kubernetes ที่ต้องการใช้ Helm Chart และรูปภาพจากคอนเทนเนอร์

คุณสมบัติ

บริการที่เป็นส่วนตัวบนคลาวด์
ผู้ใช้สามารถใช้งานบริการคอนเทนเนอร์รับฝากรูปที่มีความเป็นส่วนตัวบนคลาวด์ได้ง่ายๆ เพียงสร้าง Instance โดยระบุข้อกำหนดชัดเจน ในพื้นที่ภูมิภาคที่ผู้ใช้เลือก โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมในพื้นที่ตัวเอง หรือแบ่งพื้นที่บนคลาวด์กับผู้ใช้คนอื่น TCR เพียงใช้งานบริการคลังเก็บข้อมูลหลักในสภาพแวดล้อมแบบคอนเทนเนอร์ เพื่อรับรองเสถียรภาพการบริการ และการปรับขยายโครงสร้างที่ยืดหยุ่น เพื่อจัดการทราฟฟิคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ TCR ยังบรรจุรูปภาพคอนเทนเนอร์และ Helm Charts ไว้ใน COS bucket ของตัวเอง ผู้ใช้จึงไม่ต้องแบ่งข้อมูลเฉพาะกับผู้อื่น และยังไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูลที่จำกัดด้วย
การจัดการข้อมูล และความปลอดภัยของการยินยอมให้เข้าถึงข้อมูล
TCR รองรับการควบคุมการขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลหลากหลายวิธี เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ในด้านความปลอดภัยของการยินยอมให้เข้าถึงข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าเริ่มต้นเงื่อนไขการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล เพื่อเปิดให้เพียงที่อยู่ IP สาธารณะที่กำหนด และ Client ในคลาวด์ส่วนตัวความปลอดภัยสูง (Virtual Private Cloud: VPC) เท่านั้นที่สามารถเข้าถึง Instance ได้ TCR ยังรองรับการจัดการการเข้าถึงคลาวด์ (Cloud Access Management: CAM) ที่มอบการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลแบบ Granular ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถอนุญาตให้เพียงลูกค้าที่ระบุตัวตนเท่านั้นที่จะสามารถดึงข้อมูลรูปภาพจากคลังรูปที่กำหนดได้ เพราะข้อมูลจะถูกบรรจุไว้ใน COS ในบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้เท่านั้น ผู้ใช้จึงมีสิทธิอนุญาตให้จัดการได้ทั้งหมด
การเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติในระดับทั่วภูมิภาค
TCR ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและใช้งาน Instance ส่วนตัวได้ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลก และยังสามารถตั้งกฎการเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง โดยอิงจากความต้องการใช้งานทางธุรกิจ เพื่อเชื่อมต่อรูปภาพคอนเทนเนอร์และ Helm Chart ทั่วโลก ฟีเจอร์การใช้งานนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถขยายบริการคอนเทนเนอร์ได้ทั่วโลก โดยไม่ต้องคัดลอกข้อมูลเองหรือดึงข้อมูลภาพจากพื้นที่ใกล้เคียง จึงเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยลดเวลาการดาวน์โหลดข้อมูลและค่าใช้จ่ายแบนด์วิดท์
ผู้ใช้สามารถใช้งานบริการคอนเทนเนอร์รับฝากรูปที่มีความเป็นส่วนตัวบนคลาวด์ได้ง่ายๆ เพียงสร้าง Instance โดยระบุข้อกำหนดชัดเจน ในพื้นที่ภูมิภาคที่ผู้ใช้เลือก โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเปิดโปรแกรมในพื้นที่ตัวเอง หรือแบ่งพื้นที่บนคลาวด์กับผู้ใช้คนอื่น TCR เพียงใช้งานบริการคลังเก็บข้อมูลหลักในสภาพแวดล้อมแบบคอนเทนเนอร์ เพื่อรับรองเสถียรภาพการบริการ และการปรับขยายโครงสร้างที่ยืดหยุ่น เพื่อจัดการทราฟฟิคที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ TCR ยังบรรจุรูปภาพคอนเทนเนอร์และ Helm Charts ไว้ใน COS bucket ของตัวเอง ผู้ใช้จึงไม่ต้องแบ่งข้อมูลเฉพาะกับผู้อื่น และยังไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่เก็บข้อมูลที่จำกัดด้วย

รูปแบบการใช้

การกระจายรูปภาพทั่วโลก
Instance ของ TCR สามารถใช้งานได้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก และยังมีการเชื่อมต่อข้อมูลอัติโนมัติโดยอิงตามกฎที่ผู้ใช้กำหนดเอง จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงรูปภาพมาใช้งานจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทำให้ช่วยลดค่าการเดินทางระหว่างเครือข่าย และยังช่วยเร่งความเร็วของการดึงรูปภาพมาใช้งานด้วย
Instance ของ TCR สามารถใช้งานได้ในหลากหลายพื้นที่ทั่วโลก และยังมีการเชื่อมต่อข้อมูลอัติโนมัติโดยอิงตามกฎที่ผู้ใช้กำหนดเอง จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถดึงรูปภาพมาใช้งานจากพื้นที่ใกล้เคียงได้ ทำให้ช่วยลดค่าการเดินทางระหว่างเครือข่าย และยังช่วยเร่งความเร็วของการดึงรูปภาพมาใช้งานด้วย
การกระจายรูปภาพทั่วโลก