Tencent Cloud
Tencent Cloud
Tencent Cloud Organization

Tencent Cloud Organization

บริการจัดการหลายบัญชีตามที่ได้รับอนุญาต

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

Tencent Cloud Organization (TCO) เป็นบริการจัดการบัญชีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการหลายบัญชีของ Tencent Cloud ได้จากส่วนกลางด้วยการผสานรวมเข้ากับองค์กรที่ผู้ใช้ส้างขึ้น โดย TCO จะให้คุณสมบัติต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นรายการบิลต่างๆ และบริหารจัดการบัญชีให้ตรงตามความต้องการในด้านงบประมาณ ความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ ในฐานะผู้บริหารขององค์กร ผูู้ใช้สามารถเชิญบัญชีผู้ใช้งานที่มีอยู่ให้เข้าร่วมกับองค์กร และด้วยโหมดการเรียกเก็บเงินหลายบัญชีที่มีประสิทธิภาพ TCO ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดการเรียกเก็บเงินของบัญชีทั้งหมดในองค์กรของผู้ใช้โดยการสลับระหว่างบัญชีต่างๆ ได้อย่างสะดวก โดยปัจจุบัน ลูกค้าทุกคนของ Tencent Cloud สามารถใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 

ประโยชน์

Categorized Account Management

Categorized Account Management

ในแผงคอนโซลควบคุมของ TCO ผู้ใช้สามารถเชิญบัญชี Tencent Cloud อื่น ให้มาเข้าร่วมกับองค์กรของผู้ใช้ และกำหนดให้บัญชีเหล่านั้นอยู่กับหน่วยขององค์การ (Organizational Unit : OU) ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ใช้ยังสามารถจัดหมวดหมู่บัญชีเพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงบัญชีตามบทบาท
Multi-account Bill Viewing

Multi-account Bill Viewing

TCO ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสลับสับเปลี่ยนระหว่างบัญชีสมาชิกบนแผนควบคุมการเรียกเก็บเงินเพื่อดูใบเรียกเก็บเงินของบัญชีสมาชิก ทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและเงื่อนไขทางการเงิน
Refined Cloud Resource Management (Coming Soon)

Refined Cloud Resource Management (Coming Soon)

TCO เปิดทางให้ผู้ใช้สามารถสร้างนโยบายการควบคุมดูแลบริการเพื่อจัดการการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการของ Tencent Cloud จากส่วนกลางสำหรับบัญชี Tencent Cloud หลายบัญชี

คุณสมบัติ

การจัดการบัญชีโดยอิงตาม OU
TCO ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง OU ของบัญชีที่แตกต่างกันเพื่อใช้ร่วมกับทรัพยากรในการพัฒนาและการผลิต รวมถึงจะสนับสนุนการใช้นโยบายที่แตกต่างกันกับ OU ต่าง ๆ ในอนาคต
การดูใบเรียกเก็บเงินของบัญชีสมาชิก
ในฐานะผู้ดูแลบัญชีขององค์กร ผู้ใช้สามารถสลับสับเปลี่ยนระหว่างบัญชีในศูนย์เรียกเก็บเงิน เพื่อดูใบเรียกเก็บเงินของบัญชีสมาชิก
APIs สำหรับการเชิญและการบริหารจัดการบัญชี
TCO มาพร้อมกับ API ที่เรียบง่ายต่อการเชิญและการบริหารจัดการบัญชีของ Tencent Cloud โดยบัญชีใหม่สามารถสร้างและเพิ่มลงไปใน OU ที่ซึ่งนโยบายจะถูกบังคับใช้กับบัญชีที่เพิ่มเข้ามาใหม่โดยอัตโนมัติ
TCO ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง OU ของบัญชีที่แตกต่างกันเพื่อใช้ร่วมกับทรัพยากรในการพัฒนาและการผลิต รวมถึงจะสนับสนุนการใช้นโยบายที่แตกต่างกันกับ OU ต่าง ๆ ในอนาคต

รูปแบบการใช้

Organization-level Account Management

ด้วยระบบของ TCO ทำให้บัญชี Tencent Cloud ของแผนกและสาขาย่อยต่างๆ ในองค์กรของผู้ใช้สามารถบริหารจัดการในลักษณะรวมศูนย์ได้ง่ายดายขึ้น ทั้งนี้ TCO ได้ให้ภาพรวมของบัญชีที่มีอยู่ขององค์กรของผู้ใช้, การใช้ทรัพยากรและหมวดหมู่ธุรกิจต่างๆ

ด้วยระบบของ TCO ทำให้บัญชี Tencent Cloud ของแผนกและสาขาย่อยต่างๆ ในองค์กรของผู้ใช้สามารถบริหารจัดการในลักษณะรวมศูนย์ได้ง่ายดายขึ้น ทั้งนี้ TCO ได้ให้ภาพรวมของบัญชีที่มีอยู่ขององค์กรของผู้ใช้, การใช้ทรัพยากรและหมวดหมู่ธุรกิจต่างๆ

Organization-level Account Management