Tencent Cloud
Tencent Cloud
กระบวนการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นข้อความ (Optical Character Recognition)

กระบวนการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นข้อความ (Optical Character Recognition)

บริการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นข้อความ (OCR) ที่มีความแม่นยำสูง เสถียร และเชื่อถือได้

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบอัตโนมัติที่เลียนแบบการทำงานของโครงข่ายประสาทมนุษย์ และข้อมูลปริมาณมหาศาล จึงทำให้กระบวนการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นข้อความ (Optical Character Recognition: OCR) โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์สามารถให้บริการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นข้อความทั้งแบบพิมพ์และแบบลายมือสำหรับใช้งานกับ การ์ด ใบรับรอง และเอกสารหลากหลายแบบ นอกจากนี้ OCR ยังรองรับเทมเพลตที่ตั้งค่าเองได้ จึงช่วยพัฒนาประสิทธิสื่อสิ่งพิมพ์การป้อนข้อมูลและช่วยลดค่าใช้จ่ายการใช้งานได้อย่างมาก

ประโยชน์

ความแม่นยำสูง

ความแม่นยำสูง

กระบวนการแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นข้อความ (Optical Character Recognition: OCR) โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์สามารถระบุหาและแปลงข้อความในสื่อสิ่งพิมพ์ได้ โดยมีอัตราความคงทนและความแม่นยำเฉลี่ยต่อข้อความแบบพิมพ์สูงกว่า 95% และต่อข้อความแบบลายมือ 90%
ความหลากหลายสูง

ความหลากหลายสูง

OCR ได้รับการพัฒนาแบบแยกเดี่ยวโดย YouTu Lab ของเทนเซ็นต์ จึงครอบคลุมอัลกอริธึ่มหลักสำหรับการวิเคราะห์และการแปลงเอกสารประจำตัวเป็นข้อความ โดย OCR รองรับทั้งรูปแบบแนวนอนและแนวตั้ง สามารถปรับใช้ได้ในรูปแบบการใช้งานที่มีการบิดเบือนมุมมอง แสงไม่ปกติ และการอุดตันบางส่วน
ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

OCR ให้บริการ API เต็มรูปแบบที่นักพัฒนาโปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้โดยตรง และยังให้บริการ SDK ที่มีความเข้ากันได้สูงและใช้งานง่ายอีกด้วย

คุณสมบัติ

ระบบแปลงตัวพิมพ์เป็นข้อความแบบทั่วไป

OCR รองรับระบบการตรวจเจอและการแปลงข้อความในสื่อรูปภาพ และมีฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่

สามารถแปลงข้อความออกเป็น 19 ภาษา โดยมีภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน และโปรตุเกส OCR ยังรองรับระบบแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นข้อความในภาษาที่มีการรองรับผสมกับการใช้ภาษาอังกฤษ

สามารถตรวจเจอภาษาและป้อนกลับมาเป็นข้อความและพิกัดกรอบสื่อสิ่งพิมพ์

OCR รองรับระบบแก้ไขสื่อสิ่งพิมพ์บิดเบี้ยวอัตโนมัติ

ระบบแปลงตัวพิมพ์เป็นข้อความแบบทั่วไป (ความแม่นยำสูง)

OCR รองรับระบบการตรวจเจอและการแปลงข้อความในสื่อรูปภาพ และมีฟีเจอร์การใช้งานที่มีความแม่นยำสูงขึ้น ได้แก่

สามารถแปลงข้อความภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน/อังกฤษ ตัวเลข และสัญลักษณ์เฉพาะได้ด้วยความแม่นยำสูง

OCR ยังสามารถแปลงข้อความที่มีความซับซ้อนด้วยความแม่นยำและอัตราความไวที่สูงกว่า จึงมีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานที่มีข้อความจำนวนมาก จำนวนตัวเลขเยอะๆ ตัวอักษรขนาดเล็ก และข้อความที่เลือนรางและบิดเบือน

การแปลงข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนสัญชาติมาเลเซียเป็นข้อความ

OCR สามารถแปลงข้อมูลสำคัญในบัตรประจำตัวประชาชนสัญชาติมาเลเซียให้เป็นข้อความได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้

OCR สามารถแปลงข้อความและดึงเขตข้อมูลที่มีลักษณะเป็นโครงสร้าง อาทิ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ เพศ และที่อยู่ ออกมาได้อย่างรวดเร็ว

OCR สามารถแปลงข้อมูลสำคัญในบัตรประจำตัวประชาชนได้หลากหลายประเภท ได้แก่ MyKad, MyPR, MyTentera, MyKAS, POLIS และ IKAD

สามารถใช้ OCR เพื่อครอปรูปติดพาสปอร์ตได้

และยังสามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อตรวจเจอรูปประกอบบัตรประจำตัวประชาชนที่มีลักษณะปลอมแปลง ปกปิด และเป็นฉบับถ่ายเอกสาร

การแปลงข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง (สัญชาติจีน) เป็นข้อความ

OCR สามารถแปลงข้อมูลสำคัญในบัตรประจำตัวประชาชนฮ่องกง (สัญชาติจีน) เป็นข้อความ ดังนี้

OCR สามารถแปลงข้อความและดึงเขตข้อมูลที่มีลักษณะเป็นโครงสร้าง อาทิ ชื่อภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รหัสโทรเลข วันเกิด เพศ วันที่ออกบัตรครั้งแรก และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนออกมาได้อย่างรวดเร็ว

สามารถใช้ OCR เพื่อระบุตัวตนผู้อยู่อาศัยถาวรเพื่อการเก็บข้อมูล

การแปลงข้อมูลในพาสปอร์ตเป็นข้อความ

OCR สามารถแปลงข้อมูลสำคัญในพาสปอร์ตที่ออกโดยฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน (สัญชาติจีน) และประเทศหรือภูมิภาคอื่นๆ เป็นข้อความ ดังนี้

OCR สามารถแปลงข้อความและดึงเขตข้อมูลที่มีลักษณะเป็นโครงสร้าง อาทิ หมายเลขพาสปอร์ต ชื่อ วันเกิด เพศ วันพาสปอร์ตสิ้นอายุ ประเทศ/ภูมิภาคที่ออกพาสปอร์ต และสัญชาติออกมาได้อย่างรวดเร็ว

สามารถใช้ OCR เพื่อครอปรูปติดพาสปอร์ตได้

และยังสามารถกระตุ้นการแจ้งเตือนเมื่อตรวจเจอรูปประกอบบัตรประจำตัวประชาชนที่มีลักษณะปลอมแปลง ปกปิด และเป็นฉบับถ่ายเอกสาร

OCR รองรับระบบการตรวจเจอและการแปลงข้อความในสื่อรูปภาพ และมีฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่

สามารถแปลงข้อความออกเป็น 19 ภาษา โดยมีภาษาจีน อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน และโปรตุเกส OCR ยังรองรับระบบแปลงสื่อสิ่งพิมพ์เป็นข้อความในภาษาที่มีการรองรับผสมกับการใช้ภาษาอังกฤษ

สามารถตรวจเจอภาษาและป้อนกลับมาเป็นข้อความและพิกัดกรอบสื่อสิ่งพิมพ์

OCR รองรับระบบแก้ไขสื่อสิ่งพิมพ์บิดเบี้ยวอัตโนมัติ

รูปแบบการใช้

การแปลงข้อมูลตัวตนเป็นข้อความ

การแปลงข้อมูลตัวตนเป็นข้อความในสายงานการเงิน

สามารถนำการแปลงข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนเป็นข้อความไปใช้ในงานธนาคาร ประกันภัย หลักทรัพย์ และรูปแบบธุรกิจอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตน โดยการแปลงข้อมูลเป็นข้อความจะช่วยลดปริมาณงานด้านการป้อนข้อมูล และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้อีกด้วย

 

การแปลงข้อมูลตัวตนเป็นข้อความในอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต

ในรูปแบบธุรกิจอย่างการสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดและแอปพลิเคชันเรียกรถ OCR สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้จัดและผู้โดยสารเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดและอาชญากรรมได้

การแปลงข้อมูลตัวตนเป็นข้อความในสายงานการเงิน

สามารถนำการแปลงข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนเป็นข้อความไปใช้ในงานธนาคาร ประกันภัย หลักทรัพย์ และรูปแบบธุรกิจอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและยืนยันตัวตน โดยการแปลงข้อมูลเป็นข้อความจะช่วยลดปริมาณงานด้านการป้อนข้อมูล และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้อีกด้วย

 

การแปลงข้อมูลตัวตนเป็นข้อความในอุตสาหกรรมอินเตอร์เน็ต

ในรูปแบบธุรกิจอย่างการสตรีมมิ่งถ่ายทอดสดและแอปพลิเคชันเรียกรถ OCR สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตนของผู้จัดและผู้โดยสารเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิดและอาชญากรรมได้

การแปลงข้อมูลตัวตนเป็นข้อความ