Tencent Cloud
Tencent Cloud
NAT Gateway เกตเวย์ NAT

NAT Gateway เกตเวย์ NAT

บริการเกตเวย์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

เกตเวย์ NAT (NAT Gateway: NG) คือ บริการเครือข่ายคลาวด์ที่รองรับการแปลที่อยู่ไอพีและให้บริการการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตประสิทธิภาพสูงแก่ทรัพยากรในเทนเซ็นต์ คลาวด์ ทำให้สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลเครือข่ายส่วนตัวกับอินเตอร์เน็ต โดย NG สามารถตอบรับคำร้องขอการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตปริมาณสูง โดยรองรับได้ถึง 10 ล้านการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นพร้อมกัน นอกจากนี้ NG ยังให้บริการการควบคุม Traffic ระดับที่อยู่ไอพี ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถดูข้อมูล Traffic แบบเรียลไทม์ได้ เพื่อที่จะสามารถระบุ Traffic ที่มีความผิดปกติได้เร็วขึ้น และสามารถแก้ปัญหาเครือข่ายได้ง่ายขึ้นด้วย

ประโยชน์

รองรับคำร้องขอที่เข้ามาพร้อมกันปริมาณมหาศาลได้

รองรับคำร้องขอที่เข้ามาพร้อมกันปริมาณมหาศาลได้

NG รองรับคำร้องขอปริมาณมหาศาลที่เกิดขึ้นพร้อมกันได้ (มากถึง 10 ล้านการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นพร้อมกัน) ทำให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจที่มีคำร้องขอการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตปริมาณสูง เช่น บริการวิดีโอ บริการอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง และการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data
การเข้าถึงประสิทธิภาพสูง

การเข้าถึงประสิทธิภาพสูง

สำหรับธุรกิจที่มีความถี่ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสูงและมีความต้องการใช้งานแบนด์วิดท์สูง NG ก็สามารถรองรับการส่งต่อข้อมูลได้กว่า 5 Gbps พร้อม 10 ที่อยู่ไอพีแบบผูกและยืดหยุ่น ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับมือกับช่วง Traffic หนาแน่นสูง และรับรองความเชื่อถือได้ของบริการแอปพลิเคชันอินเตอร์เน็ตขนาดใหญ่ได้
การจัดการรูปภาพ

การจัดการรูปภาพ

NG มีฟีเจอร์ควบคุม Traffic การแสดงผลสถานะประสิทธิภาพเกตเวย์เป็นรูปภาพ การเฝ้าสังเกตหลายมิติ และการแจ้งเตือนระบบขัดข้องล่วงหน้า ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
เสถียรภาพและความพร้อมใช้งานสูง

เสถียรภาพและความพร้อมใช้งานสูง

ระดับพื้นฐานของ NG มีฟีเจอร์ที่เป็นการออกแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง ควบคู่ไปกับการสำรองข้อมูลที่ใช้บ่อยแบบ Dual Server และระบบกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายอัตโนมัติ จึงสามารถให้บริการความพร้อมใช้งานถึง 99.99% และรับรองระบบปฏิบัติการที่เสถียรให้ธุรกิจของผู้ใช้
ความคุ้มค่าราคาที่มากกว่า

ความคุ้มค่าราคาที่มากกว่า

เทนเซ็นต์ คลาวด์ ให้บริการเกตเวย์ NAT แบบออนดีมานด์ที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถเลือกบริการที่เหมาะสมกับความต้องการใช้งานธุรกิจตัวเองที่สุดได้ นอกจากนี้ NG ยังรองรับแพ็คเกจแบนด์วิดท์ (Bandwidth Package: BWP) เพื่อประสบการณ์การ Mix and Match ที่ยืดหยุ่น ที่จะช่วยผู้ใช้ลดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจลงได้
การรวมบริการ

การรวมบริการ

NG สามารถทำงานร่วมกับบริการเทนเซ็นต์ คลาวด์ตัวอื่นๆ เช่น Anti-DDoS Advanced และ Bandwidth Package (BWP) จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโซลูชันเครือข่ายคลาวด์ครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติ

SNAT
การสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้นทาง (Source Network Address Translation: SNAT) ทำให้ CVM หลายตัวบน VPC สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านที่อยู่ไอพีสาธารณะเดียวกันได้
DNAT
การสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตปลายทาง (Destination Network Address Translation: DNAT) ทำหน้าที่เปลี่ยนเส้นทางที่อยู่ไอพี โปรโตคอล และพอร์ตส่วนตัวของ CVM บน VPC ไปยังที่อยู่ไอพี โปรโตคอล และพอร์ตสาธารณะ เพื่อที่ว่าผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ บน CVM ได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
การควบคุม Traffic เกตเวย์
ฟีเจอร์การควบคุม Traffic เกตเวย์ของ NG ให้บริการการเฝ้าสังเกตและการควบคุมที่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของเกตเวย์ไอพี จึงเป็นการเปิดใช้งานการแสดงผล Traffic ของเกตเวย์ด้วยภาพที่มีรายละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะของ Traffic ที่ตรงไปตรงมา นอกจากนี้ ขีดความสามารถในการจำกัดความเร็วของ NG ยังช่วยกัน Traffic ที่ทำงานผิดปกติออกไปด้วย
Traffic Alarms การแจ้งเตือน Traffic
ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือน Traffic เองได้ เพื่อเปิดใช้งานการแจ้งเตือนความเสี่ยงล่วงหน้า พร้อมระบบส่งข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติทางอีเมลหรือ SMS เมื่อตัวชี้วัดเกินเพดานที่กำหนดไว้ โดยบริการเฝ้าสังเกตและแจ้งเตือนนี้เปิดให้ใช้งานฟรี จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุปัญหาได้ทันทีที่เกิด
แพ็คเกจแบนด์วิดท์
ผู้ใช้สามารถใช้งาน NG ควบคู่ไปกับ BWP ได้เพื่อเปิดโอกาสให้หลายไอพีได้ใช้แบนด์วิดท์สาธารณะร่วมกัน ถือเป็นการให้บริการแบนด์วิดท์ตามความจำเป็นกับหลากหลายแอปพลิเคชันในช่วงการใช้งานสูงที่แตกต่างกันไป และยังเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านแบนด์วิดท์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
ความปลอดภัยและการป้องกันแบบ Anti DDoS
Anti-DDoS Advanced ให้บริการการป้องกันแบบ DDoS และ CC พร้อมแบนด์วิดท์สูงสุด จึงให้แบนด์วิดท์การป้องกัน BGP ที่ดีที่สุดได้มากถึง 310 Gbps โดยเกตเวย์ NAT สามารถใช้แพ็คเก็ตการป้องกันสูงแบบนี้ร่วมด้วยเพื่อให้ได้การป้องกันที่มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น ศึกษาข้อมูล BGP AntiDDos เพิ่มเติม>
การสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต้นทาง (Source Network Address Translation: SNAT) ทำให้ CVM หลายตัวบน VPC สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตผ่านที่อยู่ไอพีสาธารณะเดียวกันได้

รูปแบบการใช้

คำร้องขอการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตปริมาณมหาศาล
NG สามารถให้บริการการเชื่อมต่อสำหรับคำร้องขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันจำนวนมากได้ โดยสามารถรองรับได้กว่า 10 ล้านการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 10 ไอพีที่ยืดหยุ่น และความพร้อมให้บริการกว่า 99.99% จึงทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับบริการที่มีปริมาณคำร้องขอและการเชื่อมต่อจำนวนมาก (เช่น Web Crawler)
NG สามารถให้บริการการเชื่อมต่อสำหรับคำร้องขอที่เกิดขึ้นพร้อมกันจำนวนมากได้ โดยสามารถรองรับได้กว่า 10 ล้านการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 10 ไอพีที่ยืดหยุ่น และความพร้อมให้บริการกว่า 99.99% จึงทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งกับบริการที่มีปริมาณคำร้องขอและการเชื่อมต่อจำนวนมาก (เช่น Web Crawler)
คำร้องขอการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตปริมาณมหาศาล