Tencent Cloud
Tencent Cloud
การเชื่อมต่อแบบ Direct Connect

การเชื่อมต่อแบบ Direct Connect

เครือข่ายเฉพาะรายสำหรับการส่งสัญญาณผ่านสายใยแก้วนำแสงที่รวดเร็ว ปลอดภัย เสถียร และหน่วงต่ำ

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

การเชื่อมต่อแบบ Direct Connect (DC) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งการเชื่อมต่อส่วนตัวระหว่างเทนเซ็นต์ คลาวด์และระบบของผู้ใช้เอง การเชื่อมต่อแบบ DC เลี่ยงเส้นทางอินเตอร์เน็ตสาธารณะ และให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและความเร็วที่มากกว่า รวมถึงมีความหน่วงต่ำกว่าการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั่วไป ในหลายกรณี การใช้ DC จึงทำให้ได้ปริมาณงานมากกว่าด้วยค่าเครือข่ายที่ต่ำกว่า การจะใช้ DC ผู้ใช้จะต้องติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตแบบเช่าใช้งานเฉพาะรายจากผู้ให้บริการเครือข่ายระหว่างระบบของผู้ใช้เองและตำแหน่งติดตั้ง DC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ โดย DC รองรับ VLAN มาตรฐาน ที่ระดับ 802.1Q ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้จัดสรรการเชื่อมต่อเฉพาะรายออกเป็นหลากหลาย Virtual Interface และยังติดตั้งอุโมงค์ส่วนตัวที่เชื่อมไปยัง VPC ที่แตกต่างออกไปหรือไปยังคลาวด์ตัวอื่นๆ ได้ และเมื่อใช้ DC ผู้ใช้สามารถตั้งค่าอุโมงค์ใหม่เมื่อใดก็ได้เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ประโยชน์

ค่าความหน่วงคงที่

ค่าความหน่วงคงที่

DC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ รับประกันค่าความหน่วงเครือข่ายคงที่กว่า 99.5% โดยเมื่อผู้ใช้ตั้งค่าเส้นทางแบบตายตัวไว้ ก็จะสามารถเร่งความเร็วการเข้าถึงและการดาวน์โหลดจาก Node ข้อมูลธุรกิจได้ จึงถือเป็นการกำจัดค่าความหน่วงที่ไม่คงที่ซึ่งเกิดจากความหนาแน่นของเครือข่ายหรือการเลี่ยงเส้นทางที่ผิดพลาดออกไป และเป็นการพัฒนาความเร็วการเชื่อมต่อและประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายด้วย
การกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายที่เชื่อถือได้

การกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายที่เชื่อถือได้

มีการกระจายอุปกรณ์การเข้าถึงและการส่งต่อข้อมูลเครือข่าย DC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ออกเป็นคลัสเตอร์สำหรับรันใช้งาน คุณสมบัติของอุปกรณ์เหล่านี้ก็มีความน่าเชื่อถือสูง และ DC ยังรองรับการเข้าถึงแบบ Dual Line ด้วย โดยความน่าเชื่อถือของเครือข่ายที่รับประกันระดับมืออาชีพนี้ช่วยรับรองได้ว่าแอปพลิเคชันของผู้ใช้จะทำงานได้อย่างราบรื่น และตอบโจทย์การใช้งานด้านความพร้อมใช้งานของเครือข่ายกว่า 99.95%
แบนด์วิดท์ขนาดใหญ่

แบนด์วิดท์ขนาดใหญ่

DC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ รองรับแบนด์วิดท์ได้มากถึง 10 Gbps พร้อมสายการเชื่อมต่อเส้นเดียว นอกจากนี้ โดยทฤษฎีแล้ว ยังสามารถเพิ่มตัวเลขไม่จำกัดของจำนวนการเชื่อมโยงขนาด 10 Gbps เข้ามาเพื่อช่วยกระจายงานในเครือข่ายด้วย โดย DC สามารถกระจายงานได้โดยอัตโนมัติ ทำให้ได้การเข้าถึงและระบบปฏิบัติการแบบข้ามธุรกิจที่ราบรื่น
ความปลอดภัยสูง

ความปลอดภัยสูง

การเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีแบนด์วิดท์ขนาดใหญ่ของ DC โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์นั้นมีความเฉพาะตัวและปลอดภัยสูง ตัวเชื่อมโยงเครือข่ายนั้นเป็นสิทธิ์เฉพาะของธุรกิจของผู้ใช้เท่านั้น จึงไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลรั่วไหล และถือเป็นโซลูชันที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับลูกค้าที่ต้องการความปลอดภัยระดับสูง เช่น สถาบันการเงิน หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรขนาดใหญ่ต่างๆ
การสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่าย

DC โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์รองรับการตั้งค่าบริการ NAT บนเกตเวย์ จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆ ได้ นอกจากนี้ DC ยังรองรับการทำ Mapping หมายเลขไอพีสองฝั่งของ DC และการทำ Port Mapping หมายเลขไอพีบน VPC ทำให้ได้โซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อรับมือกับความขัดแย้งต่างๆ เมื่อทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบุคคลที่สาม

คุณสมบัติ

คุณภาพเครือข่ายที่รับประกัน

DC โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์ มีข้อตกลงการให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือได้สูงมาก นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมใช้งานการเข้าถึงชั้นเลิศ (ความพร้อมสูงถึง 99.5% สำหรับการเข้าถึงแบบ Single Line และ 99.95% เมื่อเชื่อมต่อจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Dual Line) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานสูงด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของ DC คือความพร้อมใช้งานของการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณของ DC สู่ VPC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ส่วนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะเป็นผู้ให้บริการความพร้อมใช้งานของการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณและศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้

 

การเข้าถึงแบบหลากหลายภูมิภาค
DC โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์ รองรับการทำ VLAN Tagging โดยหลังจากเปิดใช้งาน VLAN บน DC แบบ Single Line เพื่อเชื่อมต่อกับเทนเซ็นต์ คลาวด์แล้ว ก็จะสามารถติดตั้งอุโมงค์ DC หลายตัวได้ โดยอุโมงค์เหล่านี้สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัวได้ผ่านทางภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกผ่านทางเครือข่าย MPLS สามชั้นของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ระบบการตั้งค่านี้ช่วยสร้างการสื่อสารเครือข่ายที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านการรันโปรแกรมระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
โปรโตคอลแบบหลาย Port
DC โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์ รองรับ Port การเข้าถึง 4 แบบ ประกอบด้วย 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-LX และ 10GBase-LR และยังมีทางเลือกโปรโตคอลการเข้าถึงที่หลากหลาย อาทิ MSTP, SDH, OTN และ DWDM จึงสามารถตอบโจทย์การใช้งานที่กว้างขวางสำหรับการเข้าถึงเครือข่าย
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Dual
เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ต้องการการเข้าถึงเครือข่ายที่เชื่อถือได้สูง DC โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์ มีความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Dual ให้บริการ เพื่อเชื่อมต่อกับเทนเซ็นต์ คลาวด์ ในหลายเมืองทั่วโลก เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยังรองรับโหมดการสำรองข้อมูลของ DC 2 แบบ คือ การแบ่ง Traffic (การกระจายคำสั่ง) และการสลับการทำงานระหว่างระบบหลัก/รองเมื่อระบบล่ม
การสื่อสารในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (NAT)
DC โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์ รองรับการตั้งค่าของบริการ NAT บนเกตเวย์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถส่งสัญญาณระหว่างศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลหลายศูนย์ของเครื่องผู้ใช้ได้ โดย DC ยังรองรับการทำ Mapping หมายเลขไอพีสองฝั่งของ DC และการทำ Port Mapping หมายเลขไอพีบน VPC ทำให้ได้โซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อรับมือกับความขัดแย้งต่างๆ เมื่อทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายบุคคลที่สาม โดย DC รองรับวิธี Mapping 3 แบบ คือ การทำ Mapping แบบตัวต่อตัวของหมายเลขไอพีต้นทางและปลายทาง การแปลงที่อยู่ต้นทางของ VPC และการทำ Port Mapping ของ VPC

DC โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์ มีข้อตกลงการให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือได้สูงมาก นอกจากนี้ ยังมีความพร้อมใช้งานการเข้าถึงชั้นเลิศ (ความพร้อมสูงถึง 99.5% สำหรับการเข้าถึงแบบ Single Line และ 99.95% เมื่อเชื่อมต่อจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Dual Line) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานสูงด้านการเชื่อมต่อเครือข่าย

หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของ DC คือความพร้อมใช้งานของการเชื่อมต่อจากอุปกรณ์กระจายสัญญาณของ DC สู่ VPC ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ส่วนผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตจะเป็นผู้ให้บริการความพร้อมใช้งานของการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างอุปกรณ์กระจายสัญญาณและศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้

 

รูปแบบการใช้

สำหรับรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องมีการสำรองข้อมูล ผู้ใช้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่าง VPC กับศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้เองได้ผ่านทาง Direct Connect จากนั้นก็ทำการสำรองข้อมูลผ่านทางการเข้าถึงแบบ Dual Line หรือ VPN โดยการทับซ้อนกันของหมายเลขไอพีระหว่าง VPC กับศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลนั้นจะไม่กระทบกับการสื่อสารใดๆ
สำหรับรูปแบบการใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องมีการสำรองข้อมูล ผู้ใช้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่าง VPC กับศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้เองได้ผ่านทาง Direct Connect จากนั้นก็ทำการสำรองข้อมูลผ่านทางการเข้าถึงแบบ Dual Line หรือ VPN โดยการทับซ้อนกันของหมายเลขไอพีระหว่าง VPC กับศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลนั้นจะไม่กระทบกับการสื่อสารใดๆ