Tencent Cloud
Tencent Cloud
บริการโอนถ่ายข้อมูล (Data Transmission Service)

บริการโอนถ่ายข้อมูล (Data Transmission Service)

บริการย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูล การเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันแบบข้าม Instance และ การประมวลผลข้อมูลเกิดใหม่เชิงกลุ่ม

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

บริการเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับการโอนถ่ายข้อมูล หรือที่รู้จักกันในนาม บริการถ่ายโอนข้อมูล (Data Transfer Service: DTS) ทำหน้าที่ให้บริการย้ายข้อมูลเชิงฐานข้อมูล บริการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกัน และบริการประมวลผลเชิงกลุ่ม และยังรองรับการทำสำเนาข้อมูลอย่างต่อเนื่องแบบข้าม Instance จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลจากฐานข้อมูลไปยังคลาวด์ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย โดยฟีเจอร์การประมวลผลข้อมูลเชิงกลุ่มแบบ Binlog จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสตรีมการอัปเดทข้อมูลในฐานข้อมูลไปยังคลังข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ นอกจากนี้ DTS ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายโอนฐานข้อมูลได้อย่างง่ายดายและไม่รบกวนการทำธุรกิจ ทั้งยังสามารถสร้างโครงสร้างฐานข้อมูลที่มีความพร้อมใช้งานสูงสำหรับการกู้คืนข้อมูลจากความเสียหายแบบข้ามภูมิภาคโดยการใช้อุโมงค์การเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันแบบเรียลไทม์ เพราะ DTS ช่วยจัดการงานเกี่ยวกับข้อมูลที่ซับซ้อนให้ ผู้ใช้จึงสามารถจดจ่อกับการพัฒนาธุรกิจเพียงอย่างเดียวได้

ประโยชน์

Data Synchronization

Data Synchronization

DTS ช่วยให้ผู้ใช้สามารถย้านฐานข้อมูลไปยังเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ MySQL ได้โดยไม่เกิดการขัดข้องเลยตลอดกระบวนการ โดยข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่างการย้ายฐานข้อมูลตั้งต้นจะมีการเชื่อมต่อและอัปเดทกับฐานข้อมูลปลายทางแบบเรียลไทม์ ทำให้ฐานข้อมูลตั้งต้นสามารถให้บริการต่อได้แม้ในระหว่างการย้ายข้อมูล และหลังจากทำสำเนาข้อมูลแล้ว ฐานข้อมูลตั้งต้นจะยังคงเชื่อมต่อละอัปเดทข้อมูลกับปลายทางต่อ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเวลาการสลับใช้งานบริการได้อย่างอิสระ
High Transfer Performance

High Transfer Performance

DTS ใช้เซิร์ฟเวอร์เกรดสูงเพื่อรับรองประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลสูงสุดในทุกการเชื่อมต่อและย้ายข้อมูล ในด้านประสิทธิภาพการย้ายข้อมูลนั้น เลเยอร์ขั้นพื้นฐานของ DTS ใช้งานมาตรการพัฒนาประสิทภาพการทำงานสูงสุดที่หลากหลาย ซึ่งช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายโอนข้อมูลของ DTS อย่างมาก เมื่อเทียบกับเครื่องมือการย้ายข้อมูลแบบดั้งเดิม
Automatic Failure Recovery

Automatic Failure Recovery

DTS มีฟีเจอร์ความพร้อมใช้งานสูงสุด โดย Node แต่ละตัวมีขีดความสามารถการกู้ระบบล่มได้ภายในไม่กี่วินาที และมีขีดความสามารถด้านการรักษาตัวเองที่โดดเด่น และด้วยฟีเจอร์ความน่าเชื่อถือสูง DTS จึงรับประกันความคงเส้นคงวาของข้อมูลเมื่อผู้ใช้ย้ายข้อมูลเข้าคลาวด์
Visualized Operations

Visualized Operations

DTS ไม่จำเป็นต้องใช้ไดรเวอร์หรือแอปพลิเคชันแยก และไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ฐานข้อมูลตั้งต้นเลย โดยผู้ใช้สามารถเริ่มการถ่ายโอนข้อมูลได้ทันทีเพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆ ผ่านทางอินเตอร์เฟซการจัดการแสดงผลด้วยภาพของเทนเซ็นต์ คลาวด์
Fast and Simple Setup

Fast and Simple Setup

ผู้ใช้สามารถติดตั้งหน้าที่การย้ายข้อมูลภายในคอนโซลได้ภายในไม่กี่นาที โดยสามารถกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่หลากหลายสำหรับหน้าที่การย้ายข้อมูลได้ และยังกำหนดการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลตั้งต้นและปลายทาง รวมถึงประเภทและ Object การย้ายได้ด้วย

คุณสมบัติ

Hot Database Migration
DTS รองรับการย้ายข้อมูลอย่างไม่หยุดยั้ง จึงช่วยลดผลกระทบต่อธุรกิจที่เกิดจากการขัดข้องของฐานข้อมูลระหว่างกระบวนการย้ายข้อมูล
Multi-network Environment Compatibility
สามารถเข้าถึง DTS ได้ผ่านทางสภาพแวดล้อมหลายเครือข่าย เช่น เครือข่ายสาธารณะ VPN และ Direct Connect โดย DTS ยังครอบคลุมจุดเชื่อมโยงการย้ายข้อมูลหลักจากศูนย์เก็บรักษาข้อมูลของเครื่องผู้ใช้ไปยังคลาวด์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมคลาวด์แบบไฮบริดสำหรับการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
Incremental Data Update Subscription
เมื่อใช้ DTS ผู้ใช้สามารถสตรีมการอัปเดทข้อมูลเกิดใหม่ในเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ MySQL ไปยังฐานข้อมูลหลังบ้าน เพื่อเก็บบันทึกและจัดเก็บหรือวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้
Data Migration
DTS รองรับการย้ายฐานข้อมูลหลากหลายประเภทในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ โดยการย้ายข้อมูลมีความพร้อมใช้งานสำหรับฐานข้อมูลตั้งต้น เช่น ฐานข้อมูลที่สร้างเองในเครือข่ายสาธารณะและใช้ที่อยู่ไอพีสาธารณะ ฐานข้อมูลสร้างเองที่เชื่อมต่อกับเทนเซ็นต์ คลาวด์ผ่านทาง VPN หรือ Direct Connect และฐานข้อมูลที่สร้างเองในคลาวด์ที่มีลักษณะคอมพิวเตอร์เสมือน โดยสามารถกำหนดให้ Instance ของเทนเซ็นต์ดีบี สำหรับ MySQL เป็นฐานข้อมูลปลายทางได้ โดย DTS ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถเรียกดูสถานะการทำงานของการย้ายข้อมูล และการปฏิบัติงานจำนวนมากพร้อมกันได้ด้วย
Data Synchronization
DTS ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับการอัปเดทข้อมูลเกิดใหม่ในเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ MySQL ได้แบบเรียลไทม์ จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานข้อมูลเกิดใหม่ได้อย่างอิสระตามโจทย์การใช้งานของธุรกิจที่แตกต่างกันไป อาทิ การปรับใช้นโยบายการอัปเดทแคช การแยกส่วนธุรกิจแบบไม่เชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกัน และการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันของแหล่งข้อมูลที่ไม่เหมือนกันและข้อมูลที่มีกระบวนการ ETL ที่ซับซ้อน โดย DTS รองรับการเพิ่มและลบ Object ที่มีการประมวลผลเชิงกลุ่มแบบมีพลัง จึงสามารถเรียกดูข้อมูลที่มีการประมวลผลเชิงกลุ่มได้ทางออนไลน์ และสามารถปรับช่วงเวลาการใช้งานได้
Data Subscription
ฟีเจอร์การเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันของ DTS ให้บริการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่าง Instance ของฐานข้อมูลทั้งสองแบบเรียลไทม์สำหรับเทนเซ็นต์ดีบีสำหรับ MySQL ซึ่งเหมาะกับรูปแบบการใช้งาน อย่าง การกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายแบบข้ามภูมิภาค โดยขณะนี้ DTS ยังรองรับเพียงการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันสำหรับ Instance ของเทนเซ็นต์ดีบี สำหรับ MySQL เท่านั้น
DTS รองรับการย้ายข้อมูลอย่างไม่หยุดยั้ง จึงช่วยลดผลกระทบต่อธุรกิจที่เกิดจากการขัดข้องของฐานข้อมูลระหว่างกระบวนการย้ายข้อมูล

รูปแบบการใช้

Remote Disaster Recovery of Cloud Databases

การกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายแบบทางไกลของฐานข้อมูลคลาวด์

รูปแบบการใช้งาน

หากมีการรันธุรกิจในภูมิภาคเดียว บริการต่างๆ อาจไม่พร้อมใช้งานด้วยสาเหตุต่างๆ อย่าง ไฟฟ้าดับ และการไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย และทำให้ไม่สามารถระบุเวลาที่ใช้ในการกู้ข้อมูลคืนได้

 

โซลูชัน

DTS สามารถให้บริการเชื่อมต่อและอัปเดทการกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายระหว่าง Instance ในฐานข้อมูลคลาวด์ได้โดยอิงจากการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายส่วนตัวเทนเซ็นต์ โครงสร้างระบบการกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายคำนึงถึงการให้มีความซ้ำซ้อนร่วมกันระหว่างศูนย์ข้อมูลแต่ละศูนย์ในภูมิภาคที่ต่างกัน ดังนั้น เมื่อศูนย์ข้อมูลหนึ่งล่มและไม่สามารถให้บริการได้ด้วยเหตุสุดวิสัย ศูนย์ข้อมูลอีกศูนย์ก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงการทำสำเนาฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านทาง DTS จึงช่วยลดการหน่วงของการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันทั้งแบบหลักและรองได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายของข้อมูลอันเนื่องมาจากการหน่วงของการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันในระหว่างความเสียหายได้ด้วย

การกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายแบบทางไกลของฐานข้อมูลคลาวด์

รูปแบบการใช้งาน

หากมีการรันธุรกิจในภูมิภาคเดียว บริการต่างๆ อาจไม่พร้อมใช้งานด้วยสาเหตุต่างๆ อย่าง ไฟฟ้าดับ และการไม่ได้เชื่อมต่อเครือข่าย และทำให้ไม่สามารถระบุเวลาที่ใช้ในการกู้ข้อมูลคืนได้

 

โซลูชัน

DTS สามารถให้บริการเชื่อมต่อและอัปเดทการกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายระหว่าง Instance ในฐานข้อมูลคลาวด์ได้โดยอิงจากการเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายส่วนตัวเทนเซ็นต์ โครงสร้างระบบการกู้ข้อมูลคืนจากความเสียหายคำนึงถึงการให้มีความซ้ำซ้อนร่วมกันระหว่างศูนย์ข้อมูลแต่ละศูนย์ในภูมิภาคที่ต่างกัน ดังนั้น เมื่อศูนย์ข้อมูลหนึ่งล่มและไม่สามารถให้บริการได้ด้วยเหตุสุดวิสัย ศูนย์ข้อมูลอีกศูนย์ก็จะเข้ามาทำหน้าที่แทนอย่างรวดเร็ว การปรับปรุงการทำสำเนาฐานข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านทาง DTS จึงช่วยลดการหน่วงของการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันทั้งแบบหลักและรองได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการสูญหายของข้อมูลอันเนื่องมาจากการหน่วงของการเชื่อมต่อและอัปเดทข้อมูลระหว่างกันในระหว่างความเสียหายได้ด้วย

Remote Disaster Recovery of Cloud Databases