Tencent Cloud
Tencent Cloud
CloudAudit

CloudAudit

บริการบันทึกและติดตามการดำเนินงานของทรัพยากรของ Tencent Cloud

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

การตรวจสอบระบบคลาวด์ (CloudAudit) ของ Tencent Cloud เป็นบริการที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถดำเนินการดูแล, ตรวจสอบการปฎิบัติการข้อกำหนด, การพิจารณาทบทวนการปฎิบัติงาน และการตรวจสอบความเสี่ยงของบัญชี Tencent Cloud โดย CloudAudit จะเปิดทางให้ผู้ใช้งานบันทึก, ติดตามและจดบันทึกบัญชีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของ Tencent Cloud ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ CloudAudit ยังแสดงประวัติเหตุการณ์ของกิจกรรมบัญชีของ Tencent Cloud ของผู้ใช้ ตลอดจนการดำเนินการผ่านแผงควบคุม Tencent Cloud Console, API, เครื่องมือบรรทัดคำสั่งและบริการอื่น ๆ ของ Tencent Cloud ซึ่งช่วยลดความยุ่งยากในการวิเคราะห์ความปลอดภัย การติดตามการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร และการแก้ไขปัญหา

ประโยชน์

Simplified Compliance

Simplified Compliance

CloudAudit ทำให้สามารถเปิดใช้งานการสร้างและจัดเก็บบันทึกเหตุการณ์ของการดำเนินการที่ทำอยู่ในบัญชี Tencent Cloud ของผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ทำให้สะดวกต่อการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในอนาคตมากขึ้น
Visibility into User and Resource Changes

Visibility into User and Resource Changes

CloudAudit ยกระดับปรับปรุงความสามารถในการมองเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ใช้และทรัพยากรด้วยการบันทึกการดำเนินการใน Tencent Cloud Console และความต้องการ API ขณะเดียวกัน CloudAudit ยังสามารถระบุบัญชีทั้งหลายที่เรียกใช้บริการของ Tencent Cloud รวมถึง ที่อยู่ IP ต้นทางที่เริ่มต้นการเรียกใช้งานและเวลาที่ดำเนินการเรียกใช้งาน
Security Analysis and Troubleshooting

Security Analysis and Troubleshooting

CloudAudit ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบและแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและการดำเนินการ ด้วยการรวบรวมบันทึกข้อมูลที่ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในบัญชี Tencent Cloud ของผู้ใช้งานระหว่างช่วงเวลาที่กำหนดไว้

คุณสมบัติ

Operation History Query

แบบสอบถามประวัติการดำเนินงาน CloudAudit บันทึกรายการการดำเนินการทั้งหมดผ่าน API ภายใต้บัญชี Tencent Cloud ของผู้ใช้งาน และใน Tencent Cloud Console ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สามารถสอบถามการดำเนินการโดยเฉพาะเพื่อดูรายละเอียด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงกุญแจ (คีย์), ภูมิภาค, ความผิดพลาดของโค้ด, IDของเหตุการณ์, ชื่อเหตุการณ์, แหล่งที่มาของเหตุการณ์, เวลาของเหตุการณ์, การร้องขอ ID, ต้นทางที่อยู่IP และชื่อผู้ใช้งาน

Tracking Set
คุณลักษณะของชุดเฝ้าติดตามจะเปิดทางให้สามารถจัดเก็บบัญชีข้อมูลกิจกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดไปยัง COS ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยลดความซับซ้อนของการตรวจสอบทบทวนการปฎิบัติตามกำหนดที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

แบบสอบถามประวัติการดำเนินงาน CloudAudit บันทึกรายการการดำเนินการทั้งหมดผ่าน API ภายใต้บัญชี Tencent Cloud ของผู้ใช้งาน และใน Tencent Cloud Console ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สามารถสอบถามการดำเนินการโดยเฉพาะเพื่อดูรายละเอียด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงกุญแจ (คีย์), ภูมิภาค, ความผิดพลาดของโค้ด, IDของเหตุการณ์, ชื่อเหตุการณ์, แหล่งที่มาของเหตุการณ์, เวลาของเหตุการณ์, การร้องขอ ID, ต้นทางที่อยู่IP และชื่อผู้ใช้งาน

รูปแบบการใช้

การดูบัญชีประวัติการดำเนินการ
CloudAudit บันทึกรายการการดำเนินการทั้งหมดผ่าน API ภายใต้บัญชี Tencent Cloud ของผู้ใช้งาน และใน Tencent Cloud Console ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยสามารถสอบถามการดำเนินการโดยเฉพาะเพื่อดูรายละเอียด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงกุญแจ (คีย์), ภูมิภาค, ความผิดพลาดของโค้ด, IDของเหตุการณ์, ชื่อเหตุการณ์, แหล่งที่มาของเหตุการณ์, เวลาของเหตุการณ์, การร้องขอ ID, ต้นทางที่อยู่IP และชื่อผู้ใช้งาน
CloudAudit บันทึกรายการการดำเนินการทั้งหมดผ่าน API ภายใต้บัญชี Tencent Cloud ของผู้ใช้งาน และใน Tencent Cloud Console ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยสามารถสอบถามการดำเนินการโดยเฉพาะเพื่อดูรายละเอียด ซึ่งรวมถึงการเข้าถึงกุญแจ (คีย์), ภูมิภาค, ความผิดพลาดของโค้ด, IDของเหตุการณ์, ชื่อเหตุการณ์, แหล่งที่มาของเหตุการณ์, เวลาของเหตุการณ์, การร้องขอ ID, ต้นทางที่อยู่IP และชื่อผู้ใช้งาน
การดูบัญชีประวัติการดำเนินการ