Tencent Cloud
Tencent Cloud
บริการ Cloud Object Storage : COS

บริการ Cloud Object Storage : COS

บริการรับฝากข้อมูลในคลาวด์ขนาดใหญ่ที่ปลอดภัย เสถียร และประหยัดต้นทุน

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

บริการ Cloud Object Storage (COS) หรือบริการรับฝากข้อมูลในคลาวด์ เป็นบริการของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ที่ไม่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้าง จึงสามารถเข้าถึงได้ทั้งแบบ HTTP และ HTTPS โดย COS ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ใน Bucket ได้อย่างไม่จำกัด และยังไม่จำเป็นต้องมีการแบ่งพื้นที่เพื่อแยกเก็บข้อมูลด้วย จึงทำให้เหมาะกับกรณีใช้งานหลากหลายกรณีเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น การส่งมอบข้อมูลสำหรับ CDN การประมวลผลข้อมูลสำหรับ CI และคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่มหาศาล (Data Lake) สำหรับการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นอกจากนี้ COS ยังมีคอนโซลบนเว็บ SDK และ API ในหลากหลายภาษา รวมไปถึงคำสั่งพื้นฐานและ Graphic Tool ให้ใช้งานด้วย COS ยังรองรับ API แบบ AWS S3 จึงทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึง Community Tool และปลั๊กอินต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย

ประโยชน์

มั่นคงและทนทาน

มั่นคงและทนทาน

COS ช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กันได้ในหลากหลายโครงสร้างและอุปกรณ์ และยังรองรับการกู้คืนระบบจากทางไกลและการแยกทรัพยากร เพื่อส่งมอบความคงทนของข้อมูลในระดับ 99.999999999% จึงทำให้มีความคงทนของข้อมูลที่ดีกว่าโครงสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นๆ
ปลอดภัยและเสถียร

ปลอดภัยและเสถียร

COS รองรับระบบป้องกัน Hotlink เพื่อป้องกันการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่ผิดจุดประสงค์ COS ยังเข้ารหัสการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ไว้ด้วยเทคโนโลยี SSL เพื่อควบคุมสิทธิ์ในการอ่าน (Read) และสิทธิ์ในการเขียน-ลบ (Write) ของแต่ละไฟล์ด้วย นอกจากนี้ กลไกการป้องกันระบบของ COS ยังสามารถป้องกันการโจมตีประเภท DDoS และ CC ได้ เพื่อรับรองการปฏิบัติงานได้ตามปกติของธุรกิจ
ต้นทุนต่ำ

ต้นทุนต่ำ

การใช้บริการ COS ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้การซื้อ การใช้งานโปรแกรม และระบบปฏิบัติการแบบดั้งเดิม และไม่จำเป็นต้องชำระเงินเพื่อจองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไว้ล่วงหน้าด้วย เพราะผู้ใช้สามารถเลือกใช้บริการ COS เฉพาะเมื่อจำเป็น และชำระเงินเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน นอกจากนี้ กระบวนการจัดการข้อมูลของ COS ยังช่วยระบุข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อช่วยลดต้นทุนอีกด้วย
ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

COS รองรับหลากหลายวิธีการ อาทิ โปรแกรมกราฟิก อุปกรณ์คำสั่งพื้นฐาน และอุปกรณ์โปรโตคอล ที่ช่วยสั่งการระบบปฏิบัติการแบบ Batch ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จึงทำให้ง่ายต่อการใช้มากยิ่งขึ้น COS ยังมีอุปกรณ์ที่ช่วยติดตั้ง Bucket ในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลดั้งเดิมของผู้ใช้ จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งาน COS เหมือนเป็นระบบจัดเก็บไฟล์ทั่วไปได้เลย
เข้าถึงข้อมูลสะดวก

เข้าถึงข้อมูลสะดวก

COS มีคู่มือการสร้าง RESTful API โดยละเอียด มีอุปกรณ์เชื่อมต่อ SDK ที่หลากหลาย และยังมีอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูลที่ช่วยย้ายข้อมูลธุรกิจของผู้ใช้ไปบนคลาวด์ได้อย่างรวดเร็ว ไร้รอยต่อ จึงช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงค่าการถ่ายโอนและการเชื่อมต่อที่ราคาสูงได้
ควบรวมบริการ

ควบรวมบริการ

COS สามารถทำงานควบคู่ไปกับบริการอื่นๆ เช่น CDN CI การแปลงไฟล์เสียงและวีดีโอ การแสดงตัวอย่างของไฟล์ และองค์ประกอบอื่นๆ ของ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ได้ COS จึงเป็นเหมือนการตอบโจทย์แบบบูรณาการสำหรับความต้องการใช้งานด้านการดำเนินการและจัดเก็บข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถใช้งาน COS เป็นเหมือนกลุ่มข้อมูลสำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อจัดหาแหล่งข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ผู้ใช้ยังสามารถเชื่อมต่อ COS เข้ากับ SCF เพื่อตั้งค่าให้การแจ้งเตือนและการดำเนินการทำงานอัตโนมัติ

คุณสมบัติ

การจัดการไฟล์ข้อมูล

Resume uploads from the breakpoint อัพโหลดข้อมูลต่อตั้งแต่ Breakpoint

หากการอัพโหลดข้อมูลยุติลงกระทันหัน ผู้ใช้สามารถกลับมาอัพโหลดต่อได้ตั้งแต่ Breakpoint เพื่อประหยัดเวลาการต้องเริ่มอัพโหลดใหม่

 

Customize object headers ตั้งค่า Header ไฟล์ได้เอง

Header ไฟล์ คือ ชุดคำสั่งที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมา ก่อนที่จะส่งข้อมูล HTML ไปยังเบราเซอร์ ผ่านทาง HTTP โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนลักษณะการตอบสนองของหน้าเว็บ หรือส่งข้อมูลการตั้งค่าเริ่มต้นได้โดยปรับ Header ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเวลาหมดอายุของ Cache ได้โดยที่ตัวไฟล์จะไม่เปลี่ยนตาม

 

Static websites เว็บไซต์แบบ Static

เว็บไซต์แบบ Static จะแสดงผลแค่เนื้อหาที่ตอบสนองทางเดียว (เช่น เนื้อหาที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดา) หรือภาษาสคริปต์ฝั่ง Client เท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นต้องแสดงผลเว็บไซต์แบบ Dynamic ก็สามารถเลือกใช้งาน COS ให้ทำหน้าที่ได้ครบกระบวนการ ตั้งแต่เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไปจนถึงการแสดงผล โดยผู้ใช้สามารถแสดงผลเว็บไซต์แบบ Static ได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้นให้ Bucket (โดยเชื่อมต่อกับชื่อโดเมนที่กำหนดเอง) สำหรับเว็บไซต์ใน COS

ความปลอดภัย

Referrer hotlink protection ระบบป้องกัน Hotlink ของส่วน Referrer

เมื่อมีคำร้องใช้งานทรัพยากร COS จากภายนอกเข้ามาในระบบ หากผู้ใช้ได้ตั้งค่าเริ่มต้นระบบป้องกัน Hotlink ด้วยการกำหนดการกรองคำร้องด้วยบัญชี Blacklist และ Whitelist ให้แต่ละ Bucket แล้ว ผู้ใช้ก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าส่วนหัว Referrer ในคำร้อง HTTP ที่เข้ามานั้น อยู่ในบัญชี Blacklist หรือ Whitelist และตัดสินใจได้ว่าจะทำการอนุญาตคำร้องจากภายนอกหรือไม่ ระบบนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ทรัพยากรถูกขโมย และช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายด้าน Traffic เพิ่มเติมที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย

 

Cross-region access การเข้าถึงไฟล์จากต่างพื้นที่

เมื่อมีการตั้งค่ากฎการเข้าถึงไฟล์จากต่างพื้นที่ไว้สำหรับแต่ละ Bucket ผู้ใช้ก็จะสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ แม้เมื่อคำร้องและทรัพยากร HTTP อยู่คนละพื้นที่ก็ตาม

 

Multi-region storage การจัดเก็บข้อมูลไว้ในหลายพื้นที่

ผู้ใช้สามารถเลือกเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุดสำหรับความต้องการใช้งาน เพื่อลดความเร็วหน่วงในการตอบสนองของการรับส่งข้อมูล นอกจากนี้ การจัดเก็บข้อมูลไว้ในหลายพื้นที่แบบนี้ ยังช่วยรองรับการกู้คืนระบบจากทางไกลด้วย

ข้อมูลขนาดใหญ่และขีดความสามารถแบบเปิด

Persistent audio/video processing การประมวลผลไฟล์เสียง/ไฟล์วิดีโอที่คงทน

COS สร้างขีดความสามารถการประมวลผลไฟล์เสียง/ไฟล์วิดีโอให้แอปพลิเคชันมือถือ อย่าง มินิวิดีโอและวิดีโอแบบสั้นที่ผู้ใช้สร้างขึ้น หากผู้ใช้เชื่อมต่อ SDK แบบบูรณาการเข้ากับ COS อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้ก็จะสามารถใช้ระบบปฏิบัติการได้หลายอย่าง เช่น อัพโหลด ถอดรหัส บันทึกข้อมูล ยืนยันตัวตน และใช้งานไฟล์วิดีโอย้อนหลังได้ภายใน COS ที่เดียว และเมื่อทั้งกระบวนการมีครบทั้งการอัพโหลด การประมวลผล และการกระจายข้อมูล ก็ถือเป็นลูปการทำงานแบบปิดที่สมบูรณ์แบบ

 

Professional image processing การประมวลผลไฟล์ภาพแบบมืออาชีพ

COS ให้บริการด้านการประมวลผลไฟล์รูปภาพที่หลากหลาย และบริการตรวจจับและจดจำเนื้อหาที่แสดงเป็นภาพ (เช่น การตรวจจับสื่ออนาจาร และโปรแกรมจดจำใบหน้า) แก่ผู้พัฒนาโปรแกรมมือถือ โดยผู้ใช้สามารถทำการ ครอป ใส่ลายน้ำ และหมุนกลับรูปภาพได้เลยโดยตรงใน COS โดยไม่จำเป็นต้องเรียกใช้ API ตัวอื่นๆ อีก

 

FTP tool อุปกรณ์การโอนย้ายไฟล์

มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ของ Client เพื่อจัดการไฟล์ผ่านโปรโตคอลการโอนย้ายไฟล์ โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ที่จัดเก็บไว้ใน COS

 

Hadoop tool อุปกรณ์ Hadoop

ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานอุปกรณ์ Hadoop ของ COS เพื่อให้ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่จัดเก็บไว้ใน COS ได้อย่างง่ายดาย โดยการใช้เครื่องมือประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่มากของ Hadoop เช่น MapReduce, Hive, Spark และ Tez

 

Multiple data migration tools หลากหลายอุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูล

ผู้ใช้สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากหลากหลายแพลตฟอร์ม (เช่น Amazon S3 และ Ali Cloud) มายัง COS ได้

Resume uploads from the breakpoint อัพโหลดข้อมูลต่อตั้งแต่ Breakpoint

หากการอัพโหลดข้อมูลยุติลงกระทันหัน ผู้ใช้สามารถกลับมาอัพโหลดต่อได้ตั้งแต่ Breakpoint เพื่อประหยัดเวลาการต้องเริ่มอัพโหลดใหม่

 

Customize object headers ตั้งค่า Header ไฟล์ได้เอง

Header ไฟล์ คือ ชุดคำสั่งที่เซิร์ฟเวอร์ส่งมา ก่อนที่จะส่งข้อมูล HTML ไปยังเบราเซอร์ ผ่านทาง HTTP โดยผู้ใช้สามารถเปลี่ยนลักษณะการตอบสนองของหน้าเว็บ หรือส่งข้อมูลการตั้งค่าเริ่มต้นได้โดยปรับ Header ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนเวลาหมดอายุของ Cache ได้โดยที่ตัวไฟล์จะไม่เปลี่ยนตาม

 

Static websites เว็บไซต์แบบ Static

เว็บไซต์แบบ Static จะแสดงผลแค่เนื้อหาที่ตอบสนองทางเดียว (เช่น เนื้อหาที่สร้างด้วยภาษา HTML ธรรมดา) หรือภาษาสคริปต์ฝั่ง Client เท่านั้น ดังนั้น ผู้ใช้ที่ไม่จำเป็นต้องแสดงผลเว็บไซต์แบบ Dynamic ก็สามารถเลือกใช้งาน COS ให้ทำหน้าที่ได้ครบกระบวนการ ตั้งแต่เป็นพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไปจนถึงการแสดงผล โดยผู้ใช้สามารถแสดงผลเว็บไซต์แบบ Static ได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้นให้ Bucket (โดยเชื่อมต่อกับชื่อโดเมนที่กำหนดเอง) สำหรับเว็บไซต์ใน COS

รูปแบบการใช้

บริการ COS มี SDK ให้ใช้งานในหลายภาษาโดยอิงจากประเภทการใช้งาน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ไร้รอยต่อสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ที่เปิดดูจากมือถือ และเพจ HTML5 เมื่อธุรกิจไปได้สวยและจำนวนคอนเทนท์ที่ผู้ใช้สร้างเองเพิ่มจำนวนขึ้น COS ก็จะมีการปรับขยายโครงสร้างโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านคำร้องและ Traffic ที่เพิ่มขึ้นตามการเข้าถึงธุรกิจที่พุ่งสูงขึ้น การเข้าถึงคอนเทนท์ที่ผู้ใช้สร้างเองนั้นมักเกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนด COS จึงสามารถแยกข้อมูลที่ยังใช้งานอยู่ไปจัดเก็บไว้ในการจัดเก็บแบบมาตรฐาน (STANDARD) ออกจากข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งจะจัดเก็บไว้ในการจัดเก็บแบบมาตรฐาน สำหรับข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อย (STANDARD_IA) COS ยังสามารถแปลงและเลือกสลับประเภทการจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นตามกฎอายุการใช้งาน จึงทำให้ช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการ COS มี SDK ให้ใช้งานในหลายภาษาโดยอิงจากประเภทการใช้งาน เพื่อให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลที่ไร้รอยต่อสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ เว็บไซต์ที่เปิดดูจากมือถือ และเพจ HTML5 เมื่อธุรกิจไปได้สวยและจำนวนคอนเทนท์ที่ผู้ใช้สร้างเองเพิ่มจำนวนขึ้น COS ก็จะมีการปรับขยายโครงสร้างโดยอัตโนมัติ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานด้านคำร้องและ Traffic ที่เพิ่มขึ้นตามการเข้าถึงธุรกิจที่พุ่งสูงขึ้น การเข้าถึงคอนเทนท์ที่ผู้ใช้สร้างเองนั้นมักเกิดขึ้นภายในเวลาที่กำหนด COS จึงสามารถแยกข้อมูลที่ยังใช้งานอยู่ไปจัดเก็บไว้ในการจัดเก็บแบบมาตรฐาน (STANDARD) ออกจากข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว ซึ่งจะจัดเก็บไว้ในการจัดเก็บแบบมาตรฐาน สำหรับข้อมูลที่มีการเข้าถึงไม่บ่อย (STANDARD_IA) COS ยังสามารถแปลงและเลือกสลับประเภทการจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยการตั้งค่าเริ่มต้นตามกฎอายุการใช้งาน จึงทำให้ช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ