Tencent Cloud
Tencent Cloud
Cloud Message Queue

Cloud Message Queue

บริการ Message Queue แบบกระจายคำสั่งประสิทธิภาพสูง

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

บริการ Message Queue ในคลาวด์ (Cloud Message Queue: CMQ) ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ คือ บริการ Message Queue แบบกระจายคำสั่งที่มีฟีเจอร์กลไกการสื่อสารแบบใช้ข้อมูลเป็นหลักและสามารถรันแยกกันที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีการเปิดให้สามารถรับ/ส่งข้อมูลระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ (หรือระหว่างส่วนประกอบต่างๆ ของแอปพลิเคชันเดียวกัน) ที่รันใช้งานในลักษณะกระจายคำสั่งได้ และยังทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลไว้ใน CMQ Queue ที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลด้วย โดย CMQ รองรับการอ่าน-บันทึกข้อมูลแบบพร้อมกันหลายขั้นตอน เพื่อให้การรับส่งข้อมูลไม่รบกวนกันเอง โดยไม่จำเป็นต้องให้แอปพลิเคชันหรือส่วนประกอบรันใช้งานอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์

ประสิทธิภาพการทำงานสูง

ประสิทธิภาพการทำงานสูง

CMQ สามารถรับ/ส่ง และผลักนับสิบล้านข้อมูล พร้อมกับสามารถเก็บข้อมูลได้ไม่จำกัด และยังมีฟีเจอร์ปริมาณงานที่สามารถประมวลผลได้สูง ดังนั้น เพียงคลัสเตอร์เดียวก็สามารถประมวลได้กว่า 100,000 Query ต่อวินาที (QPS) ถือเป็นการตอบโจทย์การใช้งานธุรกิจด้านข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์
ความพร้อมใช้งานสูง

ความพร้อมใช้งานสูง

เมื่อมีการส่งข้อมูลกลับมายังผู้ใช้ CMQ จะทำหน้าที่ทำบันทึกข้อมูลสามฉบับไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต่างกัน เพื่อที่ว่าเมื่อเซิร์ฟเวอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งล่ม กลไกการจำลองข้อมูลหลังบ้านก็จะสามารทำการถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การมีการสำรองข้อมูลไว้พร้อมใช้งานตลอดเวลาถึงสามเครื่องเช่นนี้ ทำให้ CMQ สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูลถึง 99.999999% และความต่อเนื่องของธุรกิจถึง 99.95% นอกจากนี้ CMQ ยังมีการใช้อัลกอริธึ่ม Raft เพื่อให้ได้ความคงเส้นคงวาของข้อมูลที่แข็งแกร่งด้วย
ความสามารถในการปรับขยายโครงสร้างสูง

ความสามารถในการปรับขยายโครงสร้างสูง

ระบบพื้นฐานสามารถปรับขยายจำนวน Queue และขีดความสามารถการจัดเก็บ Queue ตามขนาดของธุรกิจได้โดยอัตโนมัติและไม่กระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้ โดยปัจจุบันมีเปิดให้ใช้งานในหลากหลายภูมิภาค เช่น ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ และกว่างโจว การปรับเพิ่มจำนวนหน่วยประมวลผลเพื่อการทำงานที่ราบรื่นทำให้เพียงคลัสเตอร์เดียวของ CMQ มีขีดความสามารถกว่า 100,000 QPS และหนึ่ง CMQ Queue ก็สามารถให้บริการด้านข้อมูลข้ามคลัสเตอร์ได้หลายจำนวน
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ

CMQ รองรับการเข้าถึงแบบ HTTPS ที่ปลอดภัย และใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยหลายมิติของเทนเซ็นต์ คลาวด์ในการป้องกันการโจมตีเครือข่ายเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของธุรกิจ นอกจากนี้ CMQ ยังรองรับการจัดการบัญชีผู้ใช้หลัก/รอง และบัญชีผู้ร่วมงาน เพื่อการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรที่มีความละเอียดสูง
การใช้งานที่ง่าย ไร้ขั้นตอนการปฏิบัติการ

การใช้งานที่ง่าย ไร้ขั้นตอนการปฏิบัติการ

CMQ ให้บริการ API และ SDK ในหลากหลายภาษา อาทิ Java และ C++ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาโปรแกรมและช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลไว้ในคลาวด์ และยังมีฟีเจอร์การเฝ้าสังเกตและแจ้งเตือนหลายมิติ ที่ช่วยตัดความกังวลเรื่องระบบปฏิบัติการของทรัพยากรขั้นพื้นฐานออกไป และช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจแทนได้

คุณสมบัติ

โปรโตคอลการสื่อสารแบบรันแยกกันได้
หลังจากส่งข้อมูลไปยัง Message Queue แล้ว ผู้ส่งสามารถกลับได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอการโต้ตอบจากผู้รับ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ใน Queue จนกว่าผู้รับจะมาถอนคืนไป โดยกระบวนการส่งและประมวลผลข้อมูลนั้นสามารถรันแยกกันได้โดยสมบูรณ์
ความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
ตามหลักดั้งเดิมแล้ว คำร้องขอข้อมูลอาจล่มได้เนื่องจากเวลาการรอที่ขยายนานกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม หากใช้งาน CMQ แล้วผู้รับไม่พร้อมใช้งานขณะที่มีการส่งข้อมูลไป CMQ ก็จะทำการเก็บรักษาข้อมูลนั้นไว้จนกว่าจะมีการส่งถึงมือผู้รับสำเร็จ
การแยกส่วนกระบวนการออกจากกันอย่างสิ้นเชิง
CMQ ช่วยลดระดับการแยกส่วนระหว่างสองกระบวนการ โดยตราบใดที่รูปแบบข้อมูลไม่เปลี่ยน ก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ตัวผู้ส่งเช่นกัน แม้ว่า API ตำแหน่งที่อยู่ หรือการกำหนดค่าของผู้รับจะเปลี่ยนไปก็ตาม นอกจากนี้ ผู้ส่งยังไม่จำเป็นต้องรู้ด้วยว่าใครคือผู้รับ ถือเป็นการทำให้การออกแบบระบบกระจ่างชัด ในทางตรงกันข้าม หากมีการใช้งานโปรโตคอลเรียกใช้งานโปรแกรมอีกเครื่อง (Remote Procedure Call: RPC) หรือการเชื่อมต่อ Socket ระหว่างกระบวนการ แล้ว API ไอพี หรือพอร์ทของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง อีกฝ่ายก็จะต้องปรับค่าคำร้องขอที่กำหนดไว้ตามเช่นกัน
การตั้งค่าเพื่อกำหนดเส้นทางข้อมูล
เมื่อใช้งาน CMQ ก็ไม่มีความจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างผู้ส่งและผู้รับอีกต่อไป เพราะ CMQ รับประกันว่าข้อมูลจะมีเส้นทางเชื่อมระหว่างผู้ส่งและผู้รับแน่นอน การตั้งค่าเพื่อกำหนดเส้นทางข้อมูลมีความพร้อมใช้งานแม้กระทั่งในกรณีที่บริการทั้งสองฝั่งไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้โดยง่ายด้วย
การเชื่อมต่อแบบมีเทอร์มินัลหลายตัว
สามารถรับ/ส่งข้อมูลได้ระหว่างเทอร์มินัลธุรกิจหลายตัว โดย CMQ จะทำหน้าที่ควบคุมความพร้อมใช้งานของข้อมูลผ่านทางสถานะข้อมูล
ความหลากหลาย
สามารถกำหนดค่า Queue แบบแยกต่างหากได้โดยที่ Queue ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน และยังสามารถตั้งค่า Queue ให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกันได้ด้วย ตัวอย่างเช่น สามารถปรับให้คุณลักษณะของ Queue ที่ใช้เวลาประมวลผลข้อมูลค่อนข้างนานมีประสิทธิภาพสูงสุดได้
หลังจากส่งข้อมูลไปยัง Message Queue แล้ว ผู้ส่งสามารถกลับได้เลยโดยไม่จำเป็นต้องรอการโต้ตอบจากผู้รับ โดยจะมีการบันทึกข้อมูลไว้ใน Queue จนกว่าผู้รับจะมาถอนคืนไป โดยกระบวนการส่งและประมวลผลข้อมูลนั้นสามารถรันแยกกันได้โดยสมบูรณ์

รูปแบบการใช้

ประโยชน์ของ CMQ นั้นเห็นได้ชัดจากขั้นตอนการดำเนินการแบบกระจายคำสั่งของระบบซองแดงของ WeChat โดยทีมโครงสร้างของ WeChat ได้รวม CMQ เข้าไปในระบบซองแดงเพื่อลดต้นทุนแฝงในการดำเนินการแบบกระจายคำสั่ง โดย CMQ ของ Queue ซองแดงจะช่วยรับรองการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการจัดเก็บข้อมูลซองแดง โดยหากระบบไม่สามารถอ้างเครดิตทุนสำรองได้ ระบบบัญชีจะยังคงพยายามดึงจาก CMQ เพื่อให้ลองใช้การปฏิบัติงานที่อัปเดทอีกครั้ง เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลเครดิตจะไม่สูญหายและเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ เช่น การดึงข้อมูลเก่ากลับมาใช้เมื่อเครดิตล่ม และการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาอัปเดทเป็นระยะ เรียนรู้เพิ่มเติม

ประโยชน์ของ CMQ นั้นเห็นได้ชัดจากขั้นตอนการดำเนินการแบบกระจายคำสั่งของระบบซองแดงของ WeChat โดยทีมโครงสร้างของ WeChat ได้รวม CMQ เข้าไปในระบบซองแดงเพื่อลดต้นทุนแฝงในการดำเนินการแบบกระจายคำสั่ง โดย CMQ ของ Queue ซองแดงจะช่วยรับรองการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการจัดเก็บข้อมูลซองแดง โดยหากระบบไม่สามารถอ้างเครดิตทุนสำรองได้ ระบบบัญชีจะยังคงพยายามดึงจาก CMQ เพื่อให้ลองใช้การปฏิบัติงานที่อัปเดทอีกครั้ง เพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลเครดิตจะไม่สูญหายและเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆ เช่น การดึงข้อมูลเก่ากลับมาใช้เมื่อเครดิตล่ม และการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาอัปเดทเป็นระยะ เรียนรู้เพิ่มเติม