Tencent Cloud
Tencent Cloud
เครือข่ายเชื่อมต่อคลาวด์ (Cloud Connect Network)

เครือข่ายเชื่อมต่อคลาวด์ (Cloud Connect Network)

บริการสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่ายที่รวดเร็ว เสถียร และคุ้มราคา

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

เครือข่ายเชื่อมต่อคลาวด์ (Cloud Connect Network: CCN) ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ให้บริการสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่ายแบบตาข่ายสมบูรณ์ เพื่อช่วยการสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่ายแบบหลายจุดและแบบข้ามภูมิภาคทั้งขาเข้าและออกจากคลาวด์ โดยฟีเจอร์การจัดการข้อมูลและการเรียนรู้การจัดเส้นทางที่ชาญฉลาดของ CCN ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างลิ้งค์สื่อสารข้อมูลแบบตาข่ายสมบูรณ์ที่รวดเร็ว เสถียร และคุ้มราคา ซึ่งตอบโจทย์การใช้งานด้านเครือข่ายความเร็วสูงในรูปแบบการใช้งาน อย่าง การเรียนออนไลน์ การเพิ่มความเร็วเกม และคลาวด์แบบไฮบริด

ประโยชน์

Full-mesh Interconnection

Full-mesh Interconnection

เทนเซ็นต์ คลาวด์ครอบครองศูนย์กลางเก็บรักษาข้อมูลในกว่า 20 ภูมิภาคทั่วโลก ดังนั้น เมื่อเกตเวย์ VPC/Direct Connect เชื่อมต่อกับ CCN การสื่อสารข้อมูลระหว่างสองจุดก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีลิ้งค์เพิ่มเติม
Intelligent Scheduling

Intelligent Scheduling

CCN ทำหน้าที่เฝ้าสังเกตโครงสร้างเครือข่ายทั้งหมด การวางเส้นทาง รวมถึงแบนด์วิดท์แบบเรียลไทม์ และยังใช้งานระบบจัดการข้อมูลที่ชาญฉลาดในการเข้าถึงจากเครื่องฝั่งตัวเอง การหาเส้นทางส่งข้อมูลที่สั้นที่สุด และการสกัดกั้นลิ้งค์ที่ทำงานไม่ปกติ จึงสามารถช่วยลดความหน่วงของเครือข่ายลง และปรับปรุงเสถียรภาพของการเชื่อมต่อได้อย่างมีนัยสำคัญ
Routing Learning

Routing Learning

การจัดหาเส้นทางส่งข้อมูลแบบหลายระดับของ CCN มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ดังนั้น เมื่อโครงสร้างเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องลงมือทำงานปฏิบัติการที่น่าเหนื่อยหน่าย อย่าง การกำหนดค่าและการปรับเปลี่ยนเอง นอกจากนี้ การจัดการ CCN ยังเรียบง่ายและตรงไปตรงมา จึงช่วยพัฒนาความสามารถในการปรับขยายโครงสร้างและประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการเครือข่ายได้อย่างมาก
Simple Management

Simple Management

การสื่อสารข้อมูลในระดับเครือข่ายแบบตาข่ายสมบูรณ์ของ CCN ช่วยให้ไม่จำเป็นต้องสร้างการเชื่อมต่อระหว่างกันและอุโมงค์ Direct Connect หลายจำนวนอีก นอกจากนี้ การจัดหาเส้นทางส่งข้อมูลแบบหลายระดับของ CCN ยังสามารถรับข้อมูลแล้วส่งต่อและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่ต้องลงมือกำหนดค่าการหาเส้นทางส่งข้อมูลด้วยตัวเอง จึงถือเป็นการช่วยพัฒนาประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการ และช่วยให้ผู้ใช้สามารถให้ความสำคัญกับนวัตกรรมธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันขององค์กรได้เป็นหลัก
High Security

High Security

CCN ใช้งานเทคโนโลยี MPLS-VPN เป็นหลัก จึงสามารถแบ่งแยกเครือข่ายของผู้เช่าแต่ละรายออกจากกันได้ เพื่อเป็นการขจัดความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของข้อมูล ทำให้มีความปลอดภัยสูง และตอบโจทย์การใช้งานด้านความปลอดภัยสูงในการเชื่อมต่อเครือข่ายของอุตสาหกรรม อย่าง การเงิน และรัฐสัมพันธ์
High Bandwidth

High Bandwidth

แบนด์วิดท์การรับส่งข้อมูลออกในภูมิภาคเดียวสามารถสูงถึง 100 Gbp จึงตอบโจทย์การใช้งานด้านแบนด์วิดท์สูงได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ใช้ยังสามารถปรับค่าแบนด์วิดท์ได้อย่างยืดหยุ่นทุกเมื่อที่ต้องการเพื่อทำให้การเข้าถึงงานบริการต่างๆ ยิ่งราบรื่น
Low Latency

Low Latency

CCN ใช้ประโยชน์จากลิ้งค์เครือข่ายส่วนตัวที่รันโปรแกรมไปทั่วโลกและอัลกอริธึ่มการจัดการข้อมูลที่ชาญฉลาดของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ในการสื่อสารข้อมูลระดับเครือข่ายระหว่างสองจุด ผ่านการใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดในเครือข่ายส่วนตัว ซึ่งไม่มีเครือข่ายสาธารณะตัดผ่านและไม่มีการติดขัดของลิ้งค์ จึงทำให้ได้การสื่อสารข้อมูลระดับเครือข่ายแบบหลายจุดระดับโลกที่มีค่าความหน่วงต่ำ
Stability and Reliability

Stability and Reliability

การเข้าถึงเครือข่ายและอุปกรณ์รับส่งข้อมูลของ CCN มีการกระจายตัวออกเป็นคลัสเตอร์เพื่อรันโปรแกรมด้วยการกำหนดค่าแบบครบวงจรที่มีความน่าเชื่อถือสูง จึงช่วยให้การปฏิบัติงานของแอปพลิเคชันราบรื่น และตอบโจทย์การใช้งานด้านความพร้อมใช้งานเครือข่ายกว่า 99.95%
Optimal Costs

Optimal Costs

CCN ใช้ระบบชำระเงินตามการใช้งานจริง โดยอิงจากอัตราส่วนร้อยละ 95 ของช่วงใช้งานสูงสุดประจำเดือน จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถจ่ายเงินค่าแบนด์วิดท์เพียงเท่าที่ใช้ และช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ

Full-mesh Interconnection
การรับข้อมูลแล้วส่งต่อและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้โดยอัตโนมัติระหว่าง Node หลายตัวและเส้นทางส่งข้อมูลแบบหลายระดับของทั้งเครือข่าย รวมถึงการสามารถรวมเส้นทางได้สมบูรณ์ภายในไม่กี่วินาทีของ CCN ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการสื่อสารระดับเครือข่ายได้ทันที และจัดการ Instance ของเครือข่ายทั้งหมดได้อย่างสะดวกสบายบน CCN
Smart Learning and Scheduling
CCN โดยเทนเซ็นต์ไม่จำเป็นต้องมีการดูแลเส้นทางที่ซับซ้อน เพราะมีการสื่อสารระดับเครือข่ายแบบตาข่ายสมบูรณ์ระหว่าง Node และลิ้งค์หลายจำนวน โดยระบบจัดการข้อมูลที่ชาญฉลาดจะทำหน้าที่เฝ้าสังเกตโครงสร้างเครือข่ายแบบหลายระดับ เส้นทางรับส่งข้อมูล และ Traffic ของทั้งเครือข่าย เพื่อช่วยให้งานบริการจากฝั่งเครื่องผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับจุดที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ และช่วยรับรองการสื่อสารระดับเครือข่ายโดยการใช้ลิ้งค์ที่สั้นที่สุด
Automatic Route Delivery
เส้นทางรับส่งข้อมูลแบบหลายระดับของ CCN รองรับระบบเรียนรู้อัตโนมัติ ดังนั้น เมื่อโครงสร้างเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลง ตารางเส้นทางรับส่งข้อมูลก็จะได้รับการอัปเดทโดยอัตโนมัติเช่นกัน โดยที่ผู้ใช้ยังไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าหรืออัปเดทเพิ่มเติมใดๆ ทำให้การจัดการเป็นไปได้อย่างเรียบง่าย และในขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาความสามารถในการปรับขยายโครงสร้างและประสิทธิภาพของระบบปฏิบัติการของเครือข่ายได้เป็นอย่างดี
High-speed Transmission with Ultra-low Latency
เทนเซ็นต์ คลาวด์ บริหารศูนย์กลางการเก็บรักษาข้อมูลที่มีการสื่อสารกันระดับเครือข่ายในมากกว่า 20 ภูมิภาคทั่วโลก โดยทุก Instance ของสองเครือข่ายที่เชื่อมกับ CCN จะมีการสื่อสารระหว่างกันในระดับเครือข่ายผ่านเส้นทางที่สั้นที่สุดในเครือข่ายส่วนตัว ผู้ใช้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะต้องตัดผ่านเครือข่ายสาธารณะหรือกังวลว่าจะเกิดการติดขัดของลิ้งค์ จึงทำให้สามารถลดความหน่วงเครือข่ายสำหรับการสื่อสารระดับเครือข่ายแบบหลายจุดระดับโลกลงได้อย่างมาก เพื่อรับรองการส่งต่อข้อมูลความเร็วสูง
การรับข้อมูลแล้วส่งต่อและเรียนรู้ด้วยตัวเองได้โดยอัตโนมัติระหว่าง Node หลายตัวและเส้นทางส่งข้อมูลแบบหลายระดับของทั้งเครือข่าย รวมถึงการสามารถรวมเส้นทางได้สมบูรณ์ภายในไม่กี่วินาทีของ CCN ทำให้ผู้ใช้สามารถทำการสื่อสารระดับเครือข่ายได้ทันที และจัดการ Instance ของเครือข่ายทั้งหมดได้อย่างสะดวกสบายบน CCN

รูปแบบการใช้

Online Education

เมื่อครูและนักเรียนอยู่กันคนละมุมโลก แพลตฟอร์มถ่ายทอดสดสำหรับการเรียนออนไลน์จึงต้องสร้างการสื่อสารระดับเครือข่ายคุณภาพสูง ที่ครอบคลุมหลายภูมิภาคเพื่อรับรองการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอที่ชัดเจนในช่วงการถ่ายโอนข้อมูลข้ามภูมิภาค

 

CCN ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้งานที่ครอบคลุมกว่า 20 ภูมิภาคทั่วโลกและอัลกอริธึ่มการจัดการข้อมูลแบบตาข่ายสมบูรณ์ที่ชาญฉลาดของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ในการสื่อสารข้อมูลระดับเครือข่ายระหว่างสองจุด ผ่านการใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดในเครือข่ายส่วนตัว ซึ่งไม่มีเครือข่ายสาธารณะตัดผ่านและไม่มีการติดขัดของลิ้งค์ จึงทำให้ได้การสื่อสารข้อมูลระดับเครือข่ายแบบหลายจุดระดับโลกที่มีค่าความหน่วงต่ำ

เมื่อครูและนักเรียนอยู่กันคนละมุมโลก แพลตฟอร์มถ่ายทอดสดสำหรับการเรียนออนไลน์จึงต้องสร้างการสื่อสารระดับเครือข่ายคุณภาพสูง ที่ครอบคลุมหลายภูมิภาคเพื่อรับรองการสื่อสารด้วยเสียงและวิดีโอที่ชัดเจนในช่วงการถ่ายโอนข้อมูลข้ามภูมิภาค

 

CCN ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ใช้งานที่ครอบคลุมกว่า 20 ภูมิภาคทั่วโลกและอัลกอริธึ่มการจัดการข้อมูลแบบตาข่ายสมบูรณ์ที่ชาญฉลาดของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ในการสื่อสารข้อมูลระดับเครือข่ายระหว่างสองจุด ผ่านการใช้เส้นทางที่สั้นที่สุดในเครือข่ายส่วนตัว ซึ่งไม่มีเครือข่ายสาธารณะตัดผ่านและไม่มีการติดขัดของลิ้งค์ จึงทำให้ได้การสื่อสารข้อมูลระดับเครือข่ายแบบหลายจุดระดับโลกที่มีค่าความหน่วงต่ำ

Online Education