Tencent Cloud
Tencent Cloud
พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคลาวด์แบบแยกอิสระ (Cloud Block Storage: CBS)

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคลาวด์แบบแยกอิสระ (Cloud Block Storage: CBS)

บริการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกอิสระที่เสถียร คงทน มีค่าหน่วงเวลาต่ำ และสามารถปรับขยายโครงสร้างได้

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลในคลาวด์แบบแยกอิสระ (Cloud Block Storage: CBS) ของ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ให้บริการจัดเก็บข้อมูลแบบแยกอิสระที่คงทนสำหรับ Instance ของ CVM โดย CBS จะจัดเก็บข้อมูลเป็นชุดสำเนาซ้ำกันไว้ในหลายพื้นที่ใช้งานโดยอัตโนมัติ เพื่อกำจัดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อมูลล้มเหลว ณ จุดเดียว จึงรับรองความเสถียรของข้อมูลที่ระดับ 99.9999999% ได้ CBS ยังมี Cloud Disk หลากหลายประเภทและคุณสมบัติ ที่ช่วยให้มีประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลที่เสถียรและมีค่าหน่วงเวลาต่ำ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถติดตั้งและถอนการติดตั้ง CBS จาก Instance ที่อยู่ในพื้นที่พร้อมใช้งานเดียวกันได้ และยังสามารถปรับขยายขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น ส่วนการชำระเงินนั้นอิงจากการใช้งานจริง จึงเอื้อให้ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับฟีเจอร์การใช้งานที่กล่าวมาทั้งหมดได้ในราคาต่ำ

ประโยชน์

ความสามารถในการปรับขยายโครงสร้างได้อย่างยืดหยุ่น

ความสามารถในการปรับขยายโครงสร้างได้อย่างยืดหยุ่น

Cloud Disk แผ่นเดียวสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ถึง 16TB และผู้ใช้สามารถติดตั้ง Cloud Disk (ความจุเทียบเท่า 160TB) ได้ถึง 10 แผ่นใน 1 Instance ของ CVM โดยผู้ใช้สามารถตั้งค่าเริ่มต้นและปรับขยายโครงสร้างของขีดความสามารถการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างอิสระเพื่อตอบโจทย์การใช้งาน จึงช่วยให้เกิดการประมวลผลที่มีประสิทธิภาพของข้อมูลระดับเทราไบต์ และเพตาไบต์
มีประเภทการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย

มีประเภทการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย

CBS มีทางเลือกพื้นที่ Volume ให้เลือกใช้งาน 3 ประเภท ประกอบด้วย HDD Cloud Disk, Cloud Disk แบบพรีเมียม และ SSD Cloud Disk เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานด้านการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน โดย SSD Cloud Disk ใช้ NVMe ประสิทธิภาพสูง และ SSD Cloud Disk แผ่นเดียวก็สามารถให้ได้ถึง 24,000 ปริมาณการอ่านและเขียนไฟล์ต่อ 1 วินาที (IOPS) และปริมาณข้อมูลที่สามารถรับและส่งในหนึ่งวินาทีได้ถึง 260MB จึงทำให้ง่ายต่อการที่ธุรกิจจะคงการเข้าถึงฐานข้อมูลที่มีปริมาณรับส่งข้อมูลสูง
เสถียรภาพสูงและพึ่งพาได้

เสถียรภาพสูงและพึ่งพาได้

ก่อนที่ CBS จะส่งคำสั่งเขียนไฟล์ของแต่ละพื้นที่เก็บข้อมูลกลับไปยังผู้ใช้ CBS จะรับรองก่อนว่าข้อมูลเหล่านั้นได้ทำการเขียนสำเร็จแล้วลงใน Node แบบ Cross-Rack ทั้งสาม โดยกลไกการผลิตซ้ำชุดข้อมูลของ CBS นั้นมาตรฐานสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป จึงรับรองการโอนย้ายข้อมูลและการกู้คืนระบบที่รวดเร็วในกรณีที่สำเนาบางชุดเกิดล้มเหลว และรับรองเสถียรภาพของข้อมูลถึงระดับที่ 99.9999999% เพื่อป้องกันแอปพลิเคชันของผู้ใช้จากชิ้นส่วนที่ขัดข้อง
ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

ผู้ใช้สามารถใช้งานและจัดการ CBS ได้ผ่านการปฏิบัติงานที่เรียบง่าย เช่น การสร้าง การติดตั้ง การถอนการติดตั้ง และการลบไฟล์ จึงช่วยผู้ใช้ลดต้นทุนการจัดการและการรันโปรแกรมด้วยตัวเองลงไปได้
การสำรองข้อมูลแบบ Snapshot

การสำรองข้อมูลแบบ Snapshot

ผู้ใช้ CBS สามารถสำรองข้อมูลได้โดยใช้วิธีทำสำเนาชุดข้อมูล หรือ Snapshot ของ Cloud Disk แบบ Point-in-time คือตามช่วงวันและเวลาที่กำหนด เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลอันเนื่องมาจากการทำลายหรือลบไฟล์โดยไม่ได้ตั้งใจ และรับรองการดึงข้อมูลกลับที่รวดเร็วในกรณีที่ธุรกิจล้มเหลว

คุณสมบัติ

ความยืดหยุ่น
Cloud Disk สามารถติดตั้งและถอนการติดตั้งได้ในพื้นที่เดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องปิดหรือรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ ขีดความสามารถของการจัดเก็บข้อมูลยังมีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าและปรับขยายโครงสร้างได้ตามความต้องการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถติดตั้งได้ถึง 20 Cloud Disk ใน 1 VM ทำให้ได้พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลถึง 320 TB ที่สามารถตอบโจทย์การจัดเก็บระบบไฟล์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากในหลากหลายธุรกิจ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบคลังข้อมูล และการดำเนินการเก็บข้อมูลได้อย่างเต็มที่
การสำรองข้อมูล

Snapshot คือการสำรองชุดข้อมูลบน Cloud Disk ทั้งชุด ที่มีการแสดงผลเป็นรูปภาพของดิสก์ ณ วันและเวลาที่เริ่มมีการทำสำเนาเพื่อสำรองและจัดเก็บข้อมูลไว้ในพื้นที่ใช้งานหลายที่ไปพร้อมๆ กัน ซึ่งการสำรองชุดข้อมูลแบบนี้จะช่วยรักษาความปลอดภัยและความพร้อมใช้งานของข้อมูลในกรณีที่มีการปฏิบัติงานผิดพลาด มีการโจมตี หรือทำลายข้อมูล

 

CBS ใช้เทคนิค Copy-on-Write (CoW) หรือการใช้ไฟล์หลักร่วมกันจากหลายเครื่อง และเขียนข้อมูลในเนื้อที่สำรอง เพื่อสำรองชุดข้อมูลแบบ Snapshot และเพื่อเป็นการลดความกังวลว่าประสิทธิภาพการทำงานของดิสก์จะลดลงระหว่างการสำรองข้อมูลแบบ Snapshot และส่งผลกระทบรบกวนการทำงานของธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถตั้งค่าการสำรองข้อมูลแบบ Snapshot โดยอัตโนมัติ เพื่อสำรองข้อมูลธุรกิจที่จัดเก็บไว้ในบล็อคโดยอิงจากลักษณะของธุรกิจ หากเกิดการสูญหายหรือการไม่ปะติดปะต่อของข้อมูลขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาด การโจมตี หรือการทำลายข้อมูล ผู้ใช้สามารถดึงข้อมูล Snapshot ณ ช่วงวันและเวลาที่มีการสำรองชุดข้อมูลกลับมาได้ Snapshot ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถสำรองชุดข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการรันชุดโปรแกรมและถ่ายโอนข้อมูลของธุรกิจที่รวดเร็ว ในธุรกิจเกม ผู้ใช้สามารถใช้ Snapshot ในการสร้างพื้นที่ CBS เพื่อให้สามารถรันโปรแกรมได้รวดเร็วในหลายพื้นที่บริการ โดยสามารถปฏิบัติตามคำสั่งใช้งานได้จำนวนมากอย่างเต็มที่ตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้สาธารณชนได้ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ จึงเป็นการช่วยประหยัดต้นทุนแรงงานสำหรับระบบปฏิบัติการด้วย

รับประกันความพึ่งพาได้สูง
เมื่อใช้บริการ CBS ผู้ใช้สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในชุดสำรองข้อมูลแบบ Cross-Rack 3 ชุด ในพื้นที่พร้อมใช้งาน เพื่อรับรองว่าความล้มเหลวเพียงจุดเดียวบนดิสก์จะไม่ส่งผลกระทบต่อความพึ่งพาได้ของข้อมูล เทนเซ็นต์ คลาวด์ ได้แยกระบบ CBS ออกจาก Snapshot โดยการรันโปรแกรมในศูนย์กลางข้อมูลที่ต่างกัน เพื่อสำรองเป็นคลังข้อมูลสำหรับการกู้คืนระบบที่ใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ นอกจากนี้ การที่ไม่สามารถเข้าระบบ CBS ได้จากเครือข่ายสาธารณะ ก็เป็นการป้องกันการโจมตีได้อย่างสมบูรณ์ ในศูนย์กลางข้อมูลศูนย์เดียวกันจะมีการเก็บข้อมูล CBS และ Snapshot ไว้คนละชั้น เพื่อเป็นการขจัดโอกาสที่จะเกิดการรบกวนระบบอันเนื่องมาจากไฟฟ้าและระบบขัดข้องในชั้นข้อมูลชั้นใดชั้นหนึ่ง ดังนั้น แม้กรณีที่เกิดความเสียหายรุนแรงขั้นที่ชุดสำรองข้อมูลใน CBS สูญหายนั้น ก็ยังรับประกันได้ว่าจะสามารถกู้ข้อมูลคืนมาได้ด้วยระบบ Snapshot
ระบบชำระเงินที่ยืดหยุ่น
CBS ใช้ระบบชำระเงินตามการใช้งานจริง ด้วยระบบชำระเงินที่ยืดหยุ่นนี้ ผู้ใช้จึงสามารถเลือกเปิด/ปิดพื้นที่ CBS ได้ตลอดเวลา และชำระเงินเฉพาะส่วนที่ใช้งานจริง โดยการเรียกชำระเงินจะคิดเป็นรายวินาทีและสรุปยอดชำระรายชั่วโมง ทำให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานประเภทการจัดลดราคาแบบ Flash Sale ของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ที่ความต้องการใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ฉับพลัน
Cloud Disk สามารถติดตั้งและถอนการติดตั้งได้ในพื้นที่เดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องปิดหรือรีสตาร์ทเซิร์ฟเวอร์ ขีดความสามารถของการจัดเก็บข้อมูลยังมีความยืดหยุ่นในการตั้งค่าและปรับขยายโครงสร้างได้ตามความต้องการใช้งาน โดยผู้ใช้สามารถติดตั้งได้ถึง 20 Cloud Disk ใน 1 VM ทำให้ได้พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลถึง 320 TB ที่สามารถตอบโจทย์การจัดเก็บระบบไฟล์ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่มากในหลากหลายธุรกิจ เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบคลังข้อมูล และการดำเนินการเก็บข้อมูลได้อย่างเต็มที่

รูปแบบการใช้

เหตุอุปกรณ์ขัดข้องในระบบจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมสามารถทำให้การดำเนินธุรกิจขัดข้องตามไปด้วยเป็นเวลาหลายชั่วโมง โดย CBS รองรับการโอนถ่ายข้อมูลที่ใช้งานบ่อยสำหรับ VM เพื่อป้องกันธุรกิจขัดข้องได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขีดความสามารถการสำรองข้อมูลที่เหนือชั้น และการมี Snapshot และระบบกู้คืนข้อมูล จึงทำให้ CBS เหมาะสมที่จะรองรับระบบที่มีข้อมูลมากและมีความสำคัญทางธุรกิจสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของแอฟพลิเคชันสำนักงานองค์กร ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น พึ่งพาได้ และมีพื้นที่มาก
เหตุอุปกรณ์ขัดข้องในระบบจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิมสามารถทำให้การดำเนินธุรกิจขัดข้องตามไปด้วยเป็นเวลาหลายชั่วโมง โดย CBS รองรับการโอนถ่ายข้อมูลที่ใช้งานบ่อยสำหรับ VM เพื่อป้องกันธุรกิจขัดข้องได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยขีดความสามารถการสำรองข้อมูลที่เหนือชั้น และการมี Snapshot และระบบกู้คืนข้อมูล จึงทำให้ CBS เหมาะสมที่จะรองรับระบบที่มีข้อมูลมากและมีความสำคัญทางธุรกิจสูง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานของแอฟพลิเคชันสำนักงานองค์กร ที่ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ยืดหยุ่น พึ่งพาได้ และมีพื้นที่มาก