Tencent Cloud
Tencent Cloud
เกตเวย์ API

เกตเวย์ API

บริการโฮสติ้งที่ประสิทธิภาพสูง เชื่อถือได้ และปลอดภัย

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

เกตเวย์ API โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์ คือ บริการโฮสติ้ง API ที่ผู้ใช้สามารถจัดการวงจรชีวิต API ได้แบบครบวงจร ทั้งการสร้าง ดูแล ปล่อย ดำเนินการ และปิดการใช้งานของ API โดยสามารถใช้งานเกตเวย์ API ในการปกป้องธุรกิจ เพื่อที่ผู้ใช้จะสามารถปล่อยข้อมูล หลักการธุรกิจ และการใช้งานการบูรณาการระบบและการเชื่อมต่อกับคู่ค้าได้อย่างปลอดภัย

ประโยชน์

ใช้งานง่าย

ใช้งานง่าย

ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเกตเวย์ API ได้ในคอนโซลหรือผ่านทาง API ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงไม่จำเป็นต้องสร้างอุปกรณ์สำหรับรันโปรแกรมเพิ่ม และผู้ใช้ยังสามารถปรับโครงสร้างของเกตเวย์ได้ตามต้องการอย่างรวดเร็วด้วยการใช้เอกสารประกอบจากเทนเซ็นต์ คลาวด์
ดูแลง่าย

ดูแลง่าย

เกตเวย์ API โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์มีฟีเจอร์การเฝ้าสังเกตที่แสดงผลด้วยภาพและขีดความสามารถด้านการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ ได้แก่ การจัดการทรัพยากร การแยกส่วนผู้ใช้ และการควบคุมการเข้าถึง เพื่อช่วยปลดภาระปริมาณงานด้านการปฏิบัติงานที่หนักหน่วง
ความพึ่งพาได้สูง

ความพึ่งพาได้สูง

เกตเวย์ API สามารถรันโปรแกรมเป็นคลัสเตอร์ได้ เพื่อที่ส่วนของ Failover จะสามารถรับมือ Node เกตเวย์ที่ระบบล่มได้อย่างรวดเร็ว เพื่อรับประกันความพึ่งพาได้สูงของบริการ
ต้นทุนต่ำ

ต้นทุนต่ำ

เกตเวย์ API ตั้งราคาได้น่าสนใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และมีการเรียกชำระเงินตามจำนวนการเรียกใช้งาน API และ Traffic ที่เกิดขึ้นจริง

คุณสมบัติ

การจัดการวงจรชีวิต API
เกตเวย์ API เปิดให้ผู้ใช้สามารถจัดการวงจรชีวิต API ได้แบบครบวงจร ทั้งการสร้าง ดูแล ปล่อย ดำเนินการ และปิดการใช้งานของ API และยังให้บริการสภาพแวดล้อมสำหรับใช้ทดสอบ ติดตั้ง และสร้าง สำหรับการรันโปรแกรม API ของผู้ใช้ โดยเกตเวย์ API ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ API ผ่านทางการกำหนดเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์และการเรียกดูข้อมูลเก่า จึงถือเป็นการช่วยลดปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับ API และช่วยประหยัดต้นทุนแรงงานด้วย
การตรวจสอบยืนยันตัวตนและการจำกัดจำนวนคำร้องขอ
เกตเวย์ API ให้บริการตรวจสอบยืนยันตัวตนที่เข้มงวดและรองรับลายเซ็น HMAC ซึ่งผู้ใช้ปลายทางจะได้รับการตรวจสอบยืนยันตัวตนด้วยกุญแจที่ได้จากเกตเวย์ API โดย Client ที่ไม่ได้รับกุญแจจะไม่สามารถเรียกใช้งาน API ของผู้ใช้ได้ จึงสามารถรับรองความปลอดภัยของ API ส่วนฟีเจอร์จำกัดจำนวนคำร้องขอของเกตเวย์ API ก็เปิดให้ผู้ใช้สามารถกำหนดจำนวนครั้งที่สามารถเรียกใช้งาน API ได้ต่อวินาที เพื่อปกป้องเสถียรภาพของธุรกิจ ระบบหน้าบ้านของเกตเวย์ API ยังรองรับใบรับรอง SSL เพื่อรับรองความปลอดภัยสูงสุดของการถ่ายโอนข้อมูลด้วย
การเฝ้าสังเกต API
เกตเวย์ API มีฟีเจอร์การเฝ้าสังเกตและแสดงผลด้วยภาพที่ทำให้ง่ายต่อการเก็บรายละเอียดข้อมูลของ API ที่กำลังใช้งานและง่ายต่อการปฏิบัติงาน โดยข้อมูลดังกล่าวทำหน้าที่เป็นพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ API ที่สะดวกและเชื่อถือได้ และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ขั้นตอนที่ตามมาอย่างการวนซ้ำและการดูแลระบบ และช่วยพัฒนาประสิทธิภาพอีกด้วย โดยตัวชี้วัดการเฝ้าสังเกตล่าสุด ประกอบด้วย จำนวนการร้องขอ Traffic ขาออกของเครือข่ายสาธารณะ เวลาที่ใช้ในการตอบรับ และจำนวนความผิดพลาดที่ระบบหน้าบ้านและหลังบ้าน
ตลาด API
เกตเวย์ API เชื่อมต่อกับตลาด API ผู้ใช้จึงสามารถแสดงผล API ที่ทำการกำหนดค่าบนเกตเวย์ API ของตัวเองเป็นสินค้าซื้อขายได้ โดยผู้ใช้สามารถปล่อยฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถของข้อมูลออกมาในรูปแบบ API เพื่อทำการพัฒนาช่องทางและสร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ ผู้ใช้ยังสามารถซื้อบริการ API รูปแบบต่างๆ ในตลาด API เพื่อปรับใช้กับธุรกิจตัวเองในการเพิ่มความเร็วและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาโปรแกรมด้วย ตลาด API ยังรับผิดชอบเรื่องการเรียกชำระเงินและการขาย เพื่อให้ผู้ใช้สามารถให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจเพียงอย่างเดียวได้
เกตเวย์ API เปิดให้ผู้ใช้สามารถจัดการวงจรชีวิต API ได้แบบครบวงจร ทั้งการสร้าง ดูแล ปล่อย ดำเนินการ และปิดการใช้งานของ API และยังให้บริการสภาพแวดล้อมสำหรับใช้ทดสอบ ติดตั้ง และสร้าง สำหรับการรันโปรแกรม API ของผู้ใช้ โดยเกตเวย์ API ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการ API ผ่านทางการกำหนดเลขเวอร์ชันซอฟต์แวร์และการเรียกดูข้อมูลเก่า จึงถือเป็นการช่วยลดปริมาณงานที่เกี่ยวข้องกับ API และช่วยประหยัดต้นทุนแรงงานด้วย

รูปแบบการใช้

เกตเวย์ API สามารถปกป้อง Microservice REST APIs ได้ โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้งาน API ตัวดังกล่าวได้ผ่านทางเกตเวย์ API พร้อมรับประโยชน์ด้านการตรวจสอบยืนยันตัวตนและการเฝ้าสังเกตภายในตัวเดียวจากเกตเวย์ API นอกจากนี้ เกตเวย์ API ยังสามารถควบคุม API ที่แสดงตัวต่อภายนอกเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ด้วย
เกตเวย์ API สามารถปกป้อง Microservice REST APIs ได้ โดยผู้ใช้สามารถเรียกใช้งาน API ตัวดังกล่าวได้ผ่านทางเกตเวย์ API พร้อมรับประโยชน์ด้านการตรวจสอบยืนยันตัวตนและการเฝ้าสังเกตภายในตัวเดียวจากเกตเวย์ API นอกจากนี้ เกตเวย์ API ยังสามารถควบคุม API ที่แสดงตัวต่อภายนอกเพื่อบรรเทาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยได้ด้วย