Tencent Cloud
Tencent Cloud
เครือข่ายเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต Anycast

เครือข่ายเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต Anycast

เครือข่ายเพิ่มความเร็วแบบไดนามิกที่ครอบคลุมทั่วโลก

ติดต่อฝ่ายขาย

ภาพรวม

เครือข่ายเพิ่มความเร็วอินเตอร์เน็ต Anycast (Anycast Internet Acceleration: AIA) ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ คือ เครือข่ายเพิ่มความเร็วแบบไดนามิกที่ครอบคลุมทั่วโลก และสามารถพัฒนาประสบการณ์การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของธุรกิจได้อย่างมาก AIA มีความแตกต่างจากบริการเพิ่มความเร็วในระดับแอปพลิเคชันอื่นทั่วไป ตรงที่สามารถปรับปรุงคุณภาพการถ่ายโอนหมายเลขไอพีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถเปิดใช้งานการเข้าถึง Node ทางเข้าที่ใกล้ที่สุด และลดความล่าช้าในการถ่ายโอนเครือข่ายและการสูญหายของแพ็คเก็ตลงได้ จึงเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพงานบริการของแอปพลิเคชันในคลาวด์ และขยายเนื้องานบริการ รวมถึงทำให้การรันระบบหลังบ้านเรียบง่ายด้วย

ประโยชน์

Low Latency

Low Latency

AIA ใช้วิธีการของ Anycast ในการเผยแพร่หมายเลขไอพีไปยังหลายภูมิภาคพร้อมกัน โดยแพ็คเก็ตคำร้องขอจะไปถึงภูมิภาคที่มีการเผยแพร่หมายเลขไอพีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยอิงตามโปรโตคอลการถ่ายโอน ตัวแพ็คเก็ตนี้จะทำหน้าที่จัดลำดับความสำคัญให้ตัวเองเดินทางเข้าสู่เทนเซ็นต์ คลาวด์ผ่านทางเส้นทาง Direct Connect ส่วนตัวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ก่อนไปถึงเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเป็นการเลี่ยงการจราจรติดขัดในอินเตอร์เน็ต และลดค่าความหน่วงลงได้
High Reliability

High Reliability

การถ่ายโอนทางอินเตอร์เน็ตอาจขาดความน่าเชื่อถือได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเกิดการขัดข้องจากฝั่งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ใช้ก็จะไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องรอให้ระบบกู้คืนกลับมาถึงจะทำการโอนได้เสร็จสมบูรณ์ แต่ด้วยความช่วยเหลือจาก AIA หลายเส้นทางและทางเข้าก็สามารถเข้าถึงได้โดยเครือข่ายส่วนตัวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ เครือข่ายเส้นทางหลักของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และ POP ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงช่วยป้องกันไม่ให้การเชื่อมต่อล่มจากสาเหตุสัญญาณเครือข่ายแบบภูมิภาคหรือเส้นทางเดี่ยวขาดหาย และยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพเครือข่ายอีกด้วย
Reduced Jitter

Reduced Jitter

ค่าหน่วงเวลาที่ลดลงลิ้งค์อินเตอร์เน็ตที่ทำงานไม่เสถียรสามารถส่งผลให้งานบริการไม่เสถียรได้เช่นกัน เช่น กรณีความหน่วงเครือข่ายที่เกิดจากปัญหาการเชื่อมต่อแบบข้ามผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตหรือข้ามพื้นที่ใช้งาน ในทางตรงกันข้าม หากเลือกใช้งานการถ่ายโอนโดย Direct Connect ก็จะได้รับบริการที่ทำงานเสถียร AIA จึงทำหน้าที่ช่วยให้คำร้องขอสามารถเข้าถึง Node ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ที่อยู่ใกล้ที่สุด และสามารถถ่ายโอนผ่านเส้นทาง Direct Connect ส่วนตัวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ได้ทั่วภูมิภาค จึงเป็นการแก้ปัญหาค่าหน่วงเวลาของอินเตอร์เน็ตได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Simplified Deployment

Simplified Deployment

การให้บริการที่สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้ปลายทางจากหลายภูมิภาคต่างๆ กันถือเป็นงานที่มีความยุ่งยาก เพราะต้องมีการรันเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละภูมิภาค จึงต้องมีการกำหนดค่า DNS ให้เหมาะสมเพื่อที่จะเปิดใช้งานการกระจายคำสั่งและหมายเลขไอพีในภูมิภาคต่างกันได้ โดยหากใช้งาน AIA ก็จะไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าหมายเลขไอพีสำหรับแต่ละภูมิภาค จึงสามารถหลีกเลี่ยงการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ในระดับหมายเลขไอพีได้ นอกจากนี้ ยังใช้ชุดโปรแกรมคำสั่งเพียงชุดเดียวเท่านั้นในการรันระบบหลังบ้าน เพราะมีการเพิ่มความเร็วให้คำร้องขอจากต่างภูมิภาคสามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์หลังบ้านได้ผ่านทางเส้นทาง Direct Connect
Global Load Balancing

Global Load Balancing

AIA ใช้งานการใส่โค้ดในรหัสคำสั่งเพื่อระบุที่มาที่ไปของข้อมูลของ Anycast เพื่อเผยแพร่หมายเลขไอพีไปยังหลายภูมิภาค โดยแพ็คเก็ตคำร้องขอจะไปถึงภูมิภาคที่มีการเผยแพร่หมายเลขไอพีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (มักเป็นภูมิภาคที่อยู่ใกล้ที่สุด) โดยอิงตามโปรโตคอลการถ่ายโอน จึงทำให้สามารถกระจายคำสั่งระดับโลกได้ นอกจากนี้ หากเกิดการโจมตีทาง Traffic การเผยแพร่หมายเลขไอพีแบบข้ามภูมิภาคนี้ก็จะช่วยกระจาย Traffic ที่ทำการโจมตีออกไป
Ease of Use

Ease of Use

AIA มีความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการหมายเลขไอพีทั่วไปหลายระบบ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อเพียงหมายเลขไอพีสาธารณะที่ยืดหยุ่นและเพิ่มความเร็วเพียงหนึ่งหมายเลขก็เพียงพอ และยังช่วยให้ใช้งานง่ายด้วย โดย AIA รองรับบริการจำกัดแบนด์วิดท์อินเตอร์เน็ตด้วยตัวเอง จึงทำให้ง่ายต่อการกำหนดค่าขีดจำกัดสูงสุดของแบนด์วิดท์โดยอิงจากต้นทุนหรือความเร็วในการประมวลผลของเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ AIA ยังรองรับการเฝ้าสังเกต Traffic สำหรับการย้อนรอยและการวิเคราะห์ รวมไปถึงการเชื่อมต่อและไม่เชื่อมต่อเพื่อเอื้อให้การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรหลังบ้านทำได้ง่ายขึ้นด้วย

คุณสมบัติ

Public IP Anycast
หลังมีการซื้อ Anycast ระบบจะทำการเผยแพร่ไอพีแบบยืดหยุ่น (Elastic IP: EIP) ลงในหลายภูมิภาคทันที โดยจะมีการวางเส้นทางให้ Traffic เดินทางไปยังอินเตอร์เฟซขาอัปโหลดข้อมูลประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งหน้าไปยังทรัพยากรเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับไอพีผ่านทางเครือข่ายส่วนตัวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงทำให้สามารถเพิ่มความเร็วข้ามภูมิภาคได้
Transmission Optimization
การส่งข้อมูลในอินเตอร์เน็ตมักไม่เสถียร AIA จึงส่งข้อมูลโดยใช้เครือข่ายส่วนตัวของเทนเซ็นต์ คลาวด์เมื่อจำเป็น เพื่อหลีกเลี่ยงความหน่วงที่มากเกิน ค่าความหน่วงเวลา และการสูญหายของแพ็คเก็ตที่เกิดจากการติดขัดหรือปัญหาเครือข่ายด้านอื่นๆ
Multiple Regions and Availability Zones
เทนเซ็นต์ คลาวด์มีศูนย์ข้อมูลอยู่ในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยผู้ใช้สามารถเลือกศูนย์ที่อยู่ใกล้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สุด เพื่อลดความหน่วงลงได้อย่างมีนัยสำคัญ และเพื่อปรับปรุงประสบการณ์งานบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Multi-line BGP IPs
ไอพีของเทนเซ็นต์ คลาวด์ รวมทั้งไอพีสาธารณะแบบ Anycast และไอพีสาธารณะที่ไม่ใช่ Anycast ล้วนเข้าถึงได้โดยผู้ใหบริการอินเตอร์เน็ตกระแสหลักในประเทศจีน AIA ของเทนเซ็นต์ คลาวด์มีกว่า 35 เส้นทางทั่วประเทศจีน จึงสามารถให้บริการการเข้าถึงเครือข่ายสาธารณะที่ระดับความเร็วแสงได้
High Bandwidth and Capacity
AIA ได้รับการรองรับโดยเครือข่ายเส้นทางหลักระดับโลกที่กำลังขยายตัวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงสามารถให้บริการการเชื่อมต่อเครือข่ายที่คุณภาพสูง แบนด์วิดท์สูง และหน่วงต่ำ
Bandwidth Throttling
AIA ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งขีดจำกัดสูงสุดที่เหมาะสมของแบนด์วิดท์เครือข่ายได้ โดยอิงจากต้นทุนหรือกำลังความเร็วในการประมวลผลของ CVM
Traffic Monitoring
AIA ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเฝ้าสังเกต Traffic ที่มีการเพิ่มความเร็วได้ทั้งขาเข้าและขาออกในแต่ละภูมิภาคได้แบบเรียลไทม์เพื่อการติดตามผลและการวิเคราะห์
หลังมีการซื้อ Anycast ระบบจะทำการเผยแพร่ไอพีแบบยืดหยุ่น (Elastic IP: EIP) ลงในหลายภูมิภาคทันที โดยจะมีการวางเส้นทางให้ Traffic เดินทางไปยังอินเตอร์เฟซขาอัปโหลดข้อมูลประสิทธิภาพสูงสุด และมุ่งหน้าไปยังทรัพยากรเป้าหมายที่เชื่อมต่อกับไอพีผ่านทางเครือข่ายส่วนตัวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงทำให้สามารถเพิ่มความเร็วข้ามภูมิภาคได้

รูปแบบการใช้

Gaming Acceleration
ไอพี Anycast สามารถทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มความเร็วในเกมได้ เมื่อใช้งาน AIA คำร้องขอในเกมจะเข้าสู่เทนเซ็นต์ คลาวด์ผ่านทาง Node ที่อยู่ใกล้ที่สุด และจะเดินทางมาถึงเซิร์ฟเวอร์เกมผ่านทางเส้นทาง Direct Connect ส่วนตัวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงสามารถร่นระยะทางอินเตอร์เน็ต และลดความหน่วง ค่าความหน่วงเวลา และการสูญหายของแพ็คเก็ตลงได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับบริการเพิ่มความเร็วแบบดั้งเดิมแล้ว AIA แตกต่างเพราะสามารถทำให้การรันโปรแกรม DNS นั้นเรียบง่าย เพราะการเข้าของไอพีไม่จำเป็นต้องมีการรันอุปกรณ์รับสัญญาณ Traffic เพิ่ม และไอพีก็ไม่จำเป็นต้องมีการแยกความแตกต่างเชิงภูมิศาสตร์
ไอพี Anycast สามารถทำหน้าที่เป็นตัวเพิ่มความเร็วในเกมได้ เมื่อใช้งาน AIA คำร้องขอในเกมจะเข้าสู่เทนเซ็นต์ คลาวด์ผ่านทาง Node ที่อยู่ใกล้ที่สุด และจะเดินทางมาถึงเซิร์ฟเวอร์เกมผ่านทางเส้นทาง Direct Connect ส่วนตัวของเทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงสามารถร่นระยะทางอินเตอร์เน็ต และลดความหน่วง ค่าความหน่วงเวลา และการสูญหายของแพ็คเก็ตลงได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับบริการเพิ่มความเร็วแบบดั้งเดิมแล้ว AIA แตกต่างเพราะสามารถทำให้การรันโปรแกรม DNS นั้นเรียบง่าย เพราะการเข้าของไอพีไม่จำเป็นต้องมีการรันอุปกรณ์รับสัญญาณ Traffic เพิ่ม และไอพีก็ไม่จำเป็นต้องมีการแยกความแตกต่างเชิงภูมิศาสตร์
Gaming Acceleration