Tencent Cloud
Tencent Cloud

Tencent ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครแข่งใน IDC MarketScape: Worldwide Public Cloud IaaS 2020 Ven

6 พ.ย. 2020
Tencent ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครแข่งใน IDC MarketScape: Worldwide Public Cloud IaaS 2020 Ven

Tencent ได้รับเลือกให้เป็นผู้สมัครแข่งขันใน IDC MarketScape: Worldwide Public Cloud Infrastructure as a Service 2020 Vendor Assessment (doc # US46795720, กันยายน 2020) โดย IDC MarketScape ได้ศึกษาเพื่อประเมินผู้จัดจำหน่ายบริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลาวด์สาธารณะทั่วโลก หรือ global public cloud infrastructure-as-a-service (IaaS) ซึ่งเป็นการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที และระบบการจัดเก็บข้อมูลขององค์กร เพื่อรองรับการใช้งาน Software และ Application โดยอิงตามรูปแบบของ IDC MarketScape

สำหรับรูปแบบการประเมินผู้จัดจำหน่ายของIDC MarketScape  ได้รับการออกแบบมาเพื่อแสดงภาพรวมของความสามารถในการแข่งขันของซัพพลายเออร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในตลาดที่กำหนด ส่วนระเบียบวิธีวิจัยได้ใช้วิธีการให้คะแนนที่เข้มงวดด้วยการพิจารณาจากเกณฑ์ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งส่งผลให้ได้ภาพประกอบเป็นกราฟฟิกแสดงตำแหน่งของผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายภายในตลาดที่กำหนด

ทั้งนี้ IDC MarketScape จะให้กรอบการทำงานที่ชัดเจนที่สามารถนำเอา ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอ ความสามารถและกลยุทธ์ และปัจจัยแห่งความสำเร็จของตลาดในปัจจุบันและในอนาคตของผู้จัดกหน่ายไอทีและโทรคมนาคมมาเปรีบเทียบกันไดัอย่างมีนัยสำคัญ

ขณะเดียวกัน กรอบการทำงานยังช่วยให้ผู้ซื้อเทคโนโลยีสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้จัดจำหน่ายในปัจจุบันและในอนาคตได้แบบ 360 องศา

ที่มา : IDC

 

แชร์บทความนี้