Tencent Cloud
Tencent Cloud

Tencent คลาวด์ได้รับพื้นที่ให้อยู่ในรายงานสรุปการแข่งขันในตลาดคลาวด์ปี 2020 ของ Gartner

22 ก.ย. 2020
Tencent คลาวด์ได้รับพื้นที่ให้อยู่ในรายงานสรุปการแข่งขันในตลาดคลาวด์ปี 2020 ของ Gartner

Gartner Inc. บริษัทให้คำปรึกษาและวิจัยชั้นนำระดับโลก ได้เปิดรายงานสรุปสถานการณ์การแข่งขันในตลาดคลาวด์ หรือ Magic Quadrant สำหรับโครงสร้างพื้นฐานของคลาวด์และบริการแพล็ตฟอร์มฉบับแรก เมื่อวันที่ 1 กันยายน ปี 2020 โดยตัวรายงานได้จัดให้ Tencent คลาว์ เข้าร่วมอยู่ใน Magic Quadrant ในกลุ่มของ Niche Players (ผู้เล่นเฉพาะ) ในตลาดโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบริการแพล็ตฟอร์ม

รายงานระบุว่า  “Gartner ได้พัฒนา  Magic Quadrant เพื่อสะท้อนให้เห็นพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของการนำเสนอบริการคลาวด์ รวมถึงวิธีการที่ลูกค้าระดับองค์กรนำมาประยุกต์ใช้งาน .....ของเขตของ Magic Quadrant สำหรับ CIPS คลอบคลุมถึง IaaS และ แพล็ตฟอร์มบูรณการอย่าง แพล็ตฟอร์มบริการ (PaaS : Platform-as-a-service) เช่น แอปพลิเคชั่น PaaS (aPaaS), ตัวฟังก์ชั่นสำหรับการบริการ (FaaS : functions as a service), ฐานข้อมูล PaaS (dbPaaS : database PaaS), PaaS ผู้พัฒนาแอปพลิเคชั่น (adPaaS : application developer PaaS) และข้อเสนอคลาวด์ส่วนบุคคลในเชิงอุตสาหกรรมที่มักจะมีการนำไปใช้ในศูนย์ข้อมูลขององค์กร”

สำหรับการประเมินคุณสมบัติเชิงเทคนิคของการบริการเกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคมปี 2020 ซึ่งเกณฑ์ในการประเมินประกอบด้วย ความสามารถในการดำเนินการ (ผลิตภัณฑ์/บริการ, ความสามารถในการนำไปใช้งานปฏิบัติได้ (Overall Viability), การดำเนินการขาย/การกำหนดราคา, การตอบสนองของตลาด/การบันทึก, การดำเนินการในตลาด, ประสบการณ์ของลูกค้าและการดำเนินงาน) และ ความสมบูรณ์ของวิสัยทัศน์ (Completeness of Vision) (ความเข้าใจตลาด, กลยุทธ์การตลาด, กลยุทธ์การขาย, กลยุทธ์การเสนอขาย (ผลิตภัณฑ์), รูปแบบธุรกิจ, กลยุทธ์แนวตั้ง/ กลยุทธ์อุตสาหกรรม, นวัตกรรม, กลยุทธ์ทางภูมิศาสตร์) อ่านรายงานฉบับเต็ม คลิก อ่านรายงานฉบับเต็ม

ที่มา : 

Gartner, Magic Quadrant for Cloud Infrastructure and Platform Services, Raj Bala, Bob Gill, Dennis Smith, David Wright, Kevin Ji,1 กันยายน 2020

คำสงวนสิทธิ์และขอบเขตความรับผิดชอบ : 

Gartner ไม่ได้ให้การรับรองผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ปรากฎในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ อีกทั้งไม่ได้ดำเนินการแนะนำให้ผู้ใช้เทคโนโลยีเลือกเฉพาะผู้ขายที่มีคะแนนสูงสุดหรือมีเกณฑ์กำหนดอื่นๆ กำกับแต่อย่างใด ทั้งนี้ สิ่งพิมพ์งานวิจัยของ Gartner ประกอบด้วยความคิดเห็นขององค์กรวิจัยของ Gartner จึงไม่ควรตีความว่าเป็นข้อมูลแสดงข้อเท็จจริง โดย Gartner ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการวิจัยนี้ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

 

แชร์บทความนี้